25.03.2019

Som det første hospital i Norden kan Aarhus Universitetshospital nu selv fremstille 3D-printede modeller, som bruges til meget præcise rekonstruktioner af underkæber. Udviklingen kommer især kræftpatienterne til gode

Når man skal rekonstruere en underkæbe, er det en stor fordel at gøre brug af 3D-printede modeller, som kan hjælpe med at lave en så præcis rekonstruktion som muligt. Hidtil har det været nødvendigt at få lavet 3D-hjælpeværktøjerne hos et eksternt firma i Belgien, men med en 3D-printer, ansættelse af en ingeniør og noget ret kompliceret software er det nu blevet muligt at fremstille modellerne direkte på Aarhus Universitetshospital. Det åbner op for helt nye muligheder.

- Førhen var det ikke muligt for kræftpatienter at få den meget præcise behandling, fordi det tog for lang tid at få modellerne hjem fra udlandet i forhold til at kunne overholde behandlingstiderne i kræftpakkerne. At modellerne nu kan laves direkte på hospitalet betyder, at patienter med knoglekræft i kæben også kan få glæde af den meget præcise metode til rekonstruktion, fortæller Birgitte Jul Kiil, der er overlæge på Plastik- og Brystkirurgi.

Hurtigere og mere præcist

Siden februar har otte patienter – heriblandt også kræftpatienter – fået rekonstrueret deres underkæbe ved hjælp af 3D-printet hjælpeværktøj, som er fremstillet på hospitalet i et samarbejde mellem afdelingerne Plastik- og Brystkirurgi og Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Og overtandlæge Jytte Buhl, der bruger modellerne ved operationer, kan tydeligt mærke forskellen.

- Det har lettet vores arbejdsgange gevaldigt. Operationstiden bliver kortere, indlæggelsestiden bliver kortere, og vi opnår et mere præcist og korrekt anatomisk resultat, fortæller Jytte Buhl, overtandlæge på Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.

Store fremtidsperspektiver

Det er diplomingeniør Joakim Lindhardt, der er ansat til at planlægge og fremstille de tredimensionelle hjælpeværktøjer til operationerne. Udover modeller af underkæben laver han også såkaldte 'save-guides'. Det er modeller, der viser præcis, hvor kirurgerne skal skære.

- Det er klart, at jo bedre det nye stykke knogle passer ind, jo bedre bliver resultatet. 3D-printet hjælpeværktøj sikrer en meget præcis udskæring, som giver optimal heling af den nye kæbe, fortæller Joakim Lindhardt.

Han kan fremstille modellerne på én dag, hvor det før tog cirka 7-10 dage at få hjem fra en ekstern leverandør. Derudover er det også markant billigere at lave modellerne selv. Diplomingeniør Joakim Lindhardt ser store fremtidsperspektiver i de nye muligheder.

- Indtil videre bliver modellerne kun brugt til rekonstruktion af underkæben, men på sigt kan man udvide det til andre operationer også. Det er meget spændende. Jeg har slet ikke lyst til at tage hjem fra arbejde i øjeblikket, fortæller Joakim Lindhardt.

Fakta

Sådan foregår en rekonstruktion af underkæben

Når man fjerner en tumor fra underkæben, skal man bruge et stykke levende knogle til at lave en ny underkæbe. Her bruger man en knogle fra patientens underben, som man godt kan leve uden. Knoglen hedder fibula og sidder nede ved skinnebenet, og det er den, som det nye stykke underkæbe bliver skåret ud af. Da der er tale om levende knogle, skal det gå hurtigt, når knoglen fjernes fra benet, og blodforsyningen til knoglen syes sammen igen på patientens hals. 

Det bruger man 3D-modellerne til

Til en rekonstruktion skal man bruge tre forskellige modeller: En model af underkæben før operationen, en model af knoglen fra underbenet og en model af underkæben efter operationen. Udover modellerne bliver der også lavet tre mindre dele til at sætte på modellerne, som helt nøjagtigt viser, hvor kirurgen skal skære. Disse mindre dele kaldes saveguides. To saveguides viser, hvor der skal skæres for at fjerne tumoren. Den tredje saveguide viser præcis det stykke af underbenet, som skal danne den nye underkæbe.

Flere informationer

Cecilie Guldberg, Journalist, tlf. 2361 7499, cecgul@rm.dk