18.03.2019

Samtalesaloner, infomøder og et stort borgermøde 30. april baner vejen for lokale sundhedstilbud i bl.a. Sundheds- og Akuthuset, hvor regionen vil åbne lægeklinik 1. september.

Borgerne i Lemvig har meget at bidrage med til debatten om egnens sundhedstilbud i bl.a. det kommende Sundheds- og Akuthuset.

Det viser erfaringerne fra de seneste ugers samtalesaloner om sundhed, som regionen sammen med Lemvig Kommune har inviteret til.

 - Borgerne i Lemvig er super engagerede og går meget op i, hvordan de og vi kan arbejde sammen om sundheden i Lemvig. Vi ser store muligheder i at udvikle det nære sundhedsvæsen som en del af den lægeklinik, vi er i gang med at oprette og ansætte læger til i Lemvig, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Vi har netop inviteret til dialog, fordi vi ønsker at lægerne i den regionsdrevne klinik skal være med til at udvikle nye behandlinger til gavn for borgerne, siger Annette Roed (S), formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud.

Forberedelse af lægeklinik i fuld gang

Ideer og forslag fra samtalesalonerne i Lemvig danner grundlag for de temaer, der skal diskuteres på et stort borgermøde om sundhed. Mødet holdes 30. april på Lemvig Gymnasium.

Den nye lægeklinik i Lemvig Sundheds- og Akuthus overtager 1. september 2019 ansvaret for 6.900 patienter. Klinikken skal drives af regionen fra Hospitalsenheden Vest, der er i gang med at ansætte læger til klinikken. Hospitalet holder informationsmøde om arbejdet i klinikken for potentielle ansøgere i hhv. Herning og Aarhus 22. og 29. marts.

Regionen har i november 2018 søgt Sundheds- og Ældreministeriet om lov til at oprette regionsklinikken, da det kræver en dispensation fra ministeriet.

Fakta

 • Borgermødet om sundhed holdes 30. april kl. 18-21 på Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig. Mødet er åbent for alle og holdes af Lemvig Kommune og Region Midtjylland i fællesskab.
 • september 2019 åbner Region Midtjylland en regionsdrevet almen medicinsk klinik på Regionshospitalet Lemvig. Klinikken skal drives som forsøg i seks år.
 • Målet er bl.a. at undersøge mulighederne for at udvikle
  - nye tilbud i samarbejde med kommunerne i Vest
  - nye samarbejdsformer mellem almen praksis og kommunale- og regionale sundhedstilbud
  - tilknytning af nye faggrupper
  - forsøg med værdi- og kvalitetsstyring fremfor økonomistyring
 • Sundheds- og Ældreministeriet skal ifølge sundhedslovens § 227 give dispensation til, at regionen ikke sender driften af lægehuset i udbud til private firmaer, inden regionsklinikken oprettes. Tilladelsen er søgt i efteråret 2018.
 • Læger inviteres til informationsmøde om arbejdet i den nye klinik i Lemvig. Møderne holdes i Herning fredag 22. marts og Aarhus fredag 29. marts.
  Læs mere om klinikken og stillingerne på vest.rm.dk/job/lemvig

Flere oplysninger