14.03.2019

Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange er fyldt med næsten lige så meget kviksølv som kemikaliedepotet på Høfde 42. Kviksølv og pesticider ligger spredt ud over den gamle fabriksgrund, viser en ny undersøgelse. En oprensning vil koste omtrent det samme som på Høfde 42.

Omkring 15 tons pesticider og seks tons kviksølv. Så meget forurening er gemt i den sandede jord på den cirka 50.000 m2 store bræmme syd for Cheminovas nuværende fabrik (FMC Site Rønland) på Harboøre Tange.

På grunden begyndte Cheminova i 1953 sin produktion af midler til bl.a. insektbekæmpelse. I 1961 var al produktion flyttet til den nuværende fabriksgrund på Rønland. 

- Vi havde forventet en del forurening på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men nu ved vi med sikkerhed, at vi faktisk har at gøre med en større generationsforurening på lige fod med giftdepotet på Høfde 42. Vi har netop ønsket at få grunden undersøgt, så vi kunne få et realistisk bud på forureningens omfang og risiko, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Luftfoto fra 1955. Cheminova begyndte sin produktion på Harboøre Tange i 1953. I baggrunden kunne man allerede i 1955 se de første bygninger til det, der i dag er Cheminovas/FMC Site Rønlands fabriksområde. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek 

Luftfoto fra 1955. Cheminova begyndte sin produktion på Harboøre Tange i 1953. I baggrunden kunne man allerede i 1955 se de første bygninger til det, der i dag er Cheminovas/FMC Site Rønlands fabriksområde. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek 

Uventet meget forurening i overfladejorden  

Den nye undersøgelse viser, at forureningen på den gamle Cheminova-grund er spredt ud over det meste af området.

- Vi har vidst, at der er nogle meget forurenede steder på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men vi havde ikke forventet at finde så kraftig og udbredt forurening i overfladejorden på hele grunden. Undersøgelsen viser kviksølv og pesticider selv i de øverste jordlag, men heldigvis er grunden hegnet ind, for der bør ikke være offentlig adgang med de forureningsmængder, konstaterer biolog Morten Bondgaard, der er kontorchef for Jordforurening i Region Midtjylland.

Nogle steder på grunden er forureningen særlig kraftig, blandt andet fordi der var affaldspladser på fabrikken. Et enkelt sted er der for eksempel målt 4.000 mg kviksølv per kilo jord. Grænseværdien for forurening er 3 mg per kilo. 

Kort-illustration over Harboøre Tange med markering af områderne for de tre generationsforureninger på hhv. Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og nuværende fabriksgrund (FMC Site Rønland). Illustration: Region Midtjylland

Kort-illustration over Harboøre Tange med markering af områderne for de tre generationsforureninger på hhv. Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og nuværende fabriksgrund (FMC Site Rønland). Illustration: Region Midtjylland

Nødvendigt med en indsats 

I dag sørger FMC Site Rønland (tidligere Cheminova) - på frivillig basis – for at pumpe og rense forurenet grundvand fra den gamle fabriksgrund for at forhindre, at forureningen spreder sig til miljøet.

- Det er et helt nødvendigt arbejde, som FMC laver. Forureningen på den gamle fabriksgrund udgør en risiko for både Nissum Fjord og Knopper Enge, men det bliver i dag holdt skak af FMC's indsats, forklarer Morten Bondgaard.

Oprensning vil koste som Høfde 42 

En oprensning af den gamle Cheminova-grund vil i omfang, type og økonomi være sammenlignelig med Høfde 42. Her er det vurderet, at en oprensning vil koste 250-600 mio. kroner. Prisen afhænger af, om al forurening eller kun de mest forurenede områder skal fjernes. 

I 2018 blev der taget i alt 570 jordprøver og herudover grundvandsprøver. Prøver udgør grundlaget for den nye rapport omkring forureningen på den gamle fabriksgrund. Foto: Region Midtjylland. 

I 2018 blev der taget i alt 570 jordprøver og herudover grundvandsprøver. Prøver udgør grundlaget for den nye rapport omkring forureningen på den gamle fabriksgrund. Foto: Region Midtjylland. 

To firmaer er netop nu i gang med renseforsøg med forurenet sand fra Høfde 42. Foreløbig viser det ene forsøg, at det er muligt at fjerne pesticider og næsten al kviksølv med en opvarmningsteknik. 

- Nu har vi altså to generationsforureninger af samme type på Cheminovas gamle fabriksgrund og på Høfde 42. Jeg håber, at det kan give stordriftsfordele, når der skal renses op med økonomisk hjælp fra staten. Vi forventer, at de nye metoder er bedre og billigere. Og når vi har to så ens forureninger så tæt på hinanden, kan vi forhåbentlig få endnu mere for pengene, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).