27.03.2019

Ventetiden for nogle hjertepatienter har været for lang. Derfor har regionsrådet netop afsat 1,5 mio. kr. så flere kan undersøges hurtigere.

Flere patienter bliver henvist til undersøgelse (udredning) for hjerteproblemer i Region Midtjylland.  Derfor er ventetiden for patienterne steget.  

- Vi kan og skal sikre, at patienterne får hurtigt svar på, hvad de fejler. Jeg er rigtigt godt tilfreds med at vi har fundet penge til at undersøge flere hjertepatienter nu, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Særligt i den vestlige del af regionen og i mindre grad midt i regionen, har ventetiden været for lang. Regionsrådet har netop bevilget 1,5 mio. kr. ekstra til undersøgelse af hjertemedicinske patienter. Kapaciteten vil blive udvidet på Regionshospitalet Viborg og Silkeborg.

Flere undersøgt på privathospital

På grund af lange ventetider havde hjertepatienter sidste år 895 kontakter med privathospitaler på regionens regning. Af dem hørte 616 til i Hospitalsenhed Vests optageområde og 93 i Hospitalsenhed Midts optageområde.

Antallet af henviste hjertepatienter er steget fra 10.038 i 2016 til 12.326 i 2018.

Fakta

  • På hjerteområdet har regionen oplevet udfordringer med at overholde udredningsretten og sikre alle patienter adgang til undersøgelse inden for 30 dage.
  • Regionsrådet afsætter 1,5 mio. kr. ekstra i hhv. 2019 og 2020 til at undersøge flere hjertepatienter på hospitaler i Hospitalsenhed Midt.

Flere oplysninger