27.03.2019

Regionsrådet har truffet beslutningen, fordi klinikken har få patienter og hospitalet i Horsens mangler lokaler til andre behandlinger. De mest berørte patienter fortsætter dog behandlingen i Horsens.

Indtil begyndelsen af 2017 holdt Klinik for Blodsygdomme på Regionshospitalet Horsens åbent tre dage om ugen. Men siden da er der blevet længere mellem patienterne, og den seneste tid har klinikken kun holdt åbent én dag om ugen.

Aftaler med nuværende patienter

I dag besluttede regionsrådet, at der nu er så få patienter, at det giver bedre mening at bruge klinikkens lokaler til andre behandlingsformål herunder blodprøvetagning.

Klinikken, der fungerer som satellit under Aarhus Universitetshospital, har i dag 133 patienter, hvoraf cirka halvdelen møder op en eller to gange om året. To patienter bruger klinikken langt oftere, og dem er der truffet særlige aftaler for, så de kan fortsætte behandlingen på Regionshospitalet Horsens, selv om klinikken lukker.

Færre ture til Aarhus

For at begrænse rejseaktiviteten for de øvrige patienter, undersøger Aarhus Universitetshospital nu, om en kombination af samarbejde med områdets praktiserende læger og telefonkonsultationer kan begrænse patienternes rejser til og fra Aarhus Universitetshospital.

Effekten udeblev

Klinikken åbnede for at tiltrække patienter, der ellers ville søge behandling udenfor Region Midtjylland. Men klinikken har desværre ikke haft den ønskede effekt.

- Derfor forventer vi heller ikke, at lukningen i sig selv får flere til at søge ud af regionen, for at få behandling, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Men er der patienter, der på baggrund af lukningen foretrækker at tage til for eksempel Vejle Sygehus fremfor Aarhus Universitetshospital, så kan de jo fortsat benytte sig af det frie sygehusvalg, understreger Anders Kühnau.

Lille besparelse til AUH

Beslutningen om at lukke Klinik for Blodsygdomme giver en besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som tilfalder Aarhus Universitetshospital.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår klinikken har sidste åbningsdag.

Flere oplysninger

• Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
• Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 201 63 201
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Se video fra regionsrådets debat om sagen her