15.03.2019

Regionsrådet i Region Midtjylland inviterer til borgermøder om sundhed, for at høre borgernes ønsker til fremtidens sundhedsvæsen.

Borgermøderne, der holdes i Rønde, Holstebro og Brabrand, er åbne for alle, der har lyst til at bidrage med ideer til hvordan sundhedsvæsenet skal fungere mange år frem i tiden.

- Vi vil rigtigt gerne høre helt almindelige borgeres syn på lokale sundhedsudfordringer og hvordan vi kan hjælpe med at løse dem. De tilbud, vi laver, skal give mening for de borgere, der skal bruge dem. Derfor inviterer vi til møderne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Borgernes forslag og ideer skal bruges i arbejdet med regionens kommende sundheds- og hospitalsplan, der skal laves i efteråret.

Første møde handler om sundhed på landet

Det første af de fem borgermøder holdes mandag 25. marts kl. 19-21 på Rønde Høj- og Efterskole i Rønde.

Mødet kommer til at handle om "Sundhed på landet og uden for de større byer" og "nye tekniske løsninger i behandlingen".

- Borgerne skal have reel indflydelse. Derfor inddrager vi i god tid før planerne laves, som vi netop har vedtaget principper for i regionsrådet. Vi vil gerne høre borgernes bud på, hvor fx teknik kan hjælpe til at løse lokale sundhedsudfordringer, siger Else Kayser (EL), formand for regionens udvalg for inddragelse og samskabelse.

Mød bare op

Borgermødet er åbent for alle, der har interesse for lokale sundhedstilbud. Man skal ikke tilmelde sig mødet men bare møde op.

På mødet deltager regionsrådspolitikere og regionen byder på kaffe og kage til alle deltagere.

Udover de åbne borgermøder holdes møder med inviterede borgergrupper i Horsens og Silkeborg.

Fakta

  • Region Midtjyllands Udvalg for inddragelse og samskabelse inviterer til i alt fem borgermøder om sundhed med titlen: Sundhed – hvad er vigtigt for dig?.
  • Borgermøderne holdes i Rønde, Brabrand, Holstebro, Horsens og Silkeborg.
  • Møderne i Rønde, Brabrand og Holstebro er åbne for alle, mens møderne i Horsens og Silkeborg er for særligt inviterede.
  • Første borgermøde om sundhed holdes mandag 25. marts på Rønde Høj- og Efterskole, Skolevej 2, 8410 Rønde kl.19-21.
  • Regionsrådet vedtog i januar 2019 ni grundprincipper for borgerinddragelse og demokrati.

Flere oplysninger

  • Anders Kühnau, regionsrådsformand (S). Tlf. 23602768 kuhnau@rr.rm.dk
  • Else Kayser (EL), formand for regionens udvalg for inddragelse og samskabelse. Tlf. 2944 2832 else.kayser@rr.rm.dk
  • Se tid, sted og tema for de øvrige borgermøder om sundhed på www.borgermoede.rm.dk