27.03.2019 

Et enigt regionsråd tildelte onsdag eftermiddag landsbyerne Idom-Råsted Landsbyprisen 2019.

Første punkt på dagsordnen på dagens regionsrådsmøde var uddelingen af Landsbyprisen 2019. Vinderen er de to små samarbejdende landsbyer i Holstebro Kommune Idom og Råsted, som dermed får prisen for anden gang. 

- Vi har siden 2009 uddelt en årlig landsbypris til en landsby, der viser nye veje til udvikling. Ved den første uddeling i 2009 gik prisen til Idom-Råsted. I år er der så sket det bemærkelsesværdige, at vores ekspertudvalg har peget på præcis samme landsbyer som deres favorit, sagde formand for regionsrådet Anders Kühnau og slog fast, at prisen er velfortjent.

- Udviklingen har på ingen måde stået stille i de to landsbyer, men er accelereret, og de fortjener prisen til fulde for deres indsats.

Web_Landsbypris2019_RR_politikere_1_FotoRegionMidtjylland_1024px.jpg

Inden onsdagens regionsrådsmøde hilser formand for Idom-Råsted Borgerforening Dennis Thiesen på regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby (V). I baggrunden ses Kai Bredholt, der er kunstnerisk leder af Landsbylaboratoriet i Idom-Råsted. Foto: Region Midtjylland 

Seks glade repræsentanter fra et udvalg af Idom-Råsteds mange foreninger var mødt op for at modtage tildelingen. Herunder formand for borgerforeningen Dennis Thiesen:

- Det er jo et bevis på, at vi lykkes med de mange forskellige projekter, vi sætter i gang, og det betyder meget – selvfølgelig sammen med den anerkendelse, vi oplever i det daglige, når vi kan se, at der faktisk flytter folk til vores område, siger han.

Web_Landsbypris2019_RR_DennisThiesen_2_FotoRegionMidtjylland_1024px.jpg

Formand for Idom-Råsted Borgerforening Dennis Thiesen i regionsrådssalen i Viborg under dagens regionsrådsmøde, hvor et enigt regionsråd valgte, at Landsbyprisen 2019 går til Idom-Råsted. Foto: Region Midtjylland 

Fik prisen til at vokse

Der følger 150.000 kroner med Landsbyprisen, og selv om det endnu ikke er besluttet, hvad pengene skal bruges på, så skal vestjyderne nok forstå at få gavn af dem. Pengene fra 2009 blev for eksempel investeret i små portioner og kun som delvis finansiering af projekter. På den måde har de 150.000 skabt vækst og udvikling i Idom-Råsted for langt over en million kroner.

- Vi har formået at skabe en kultur, der bygger på, at hvis man selv gør en indsats for det, så følger resultaterne med, og der kommer noget igen, siger Ole Bøndergaard, tidligere skoleinspektør og nuværende fundraiser for Idom-Råsteds musikklub PLEXUS. Han var med til at modtage Landsbyprisen i 2009 og glæder sig over, at kunne gentage præstationen.

- Det er jo fantastisk at opleve, at der flytter yngre kræfter til vores område og fører udviklingen videre med høje ambitioner, siger han med henvisning til Dennis Thiesen, der flyttede til Idom-Råsted for 11 år siden.

Flere medlemmer af regionsrådet tog ordet for at ønske tillykke med prisen. Herunder formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby (V). Han roste Idom-Råsted som et godt eksempel på, at der ikke kun er liv i regionens store byer.

- Landsbyprisen viser, at vi i regionen mener det alvorligt, når vi siger nærhed. Ikke bare centralt i de store byer, men også ude i de mindste samfund. Landsbyprisen har stor bevågenhed, og selv om 150.000 kroner ikke flytter en hel landsby, så er det en anerkendelse, som kan være med til at skabe stolthed og yderligere udvikling, sagde han og fortsatte.

- Det har Idom og Råsted nu ikke brug for. Her har man kigget på hinanden og sagt, at hvis vi vil noget her, så må vi slå hovederne sammen og vise dem inde i den store by, hvad vi kan. Det er lykkes.

Web_Landsbypris2019_RR_delegationIR_4_FotoRegionMidtjylland_1024px.jpg

Fra venstre: Jan Schmidt-Nielsen (medl. Idom-Råsted Borgerforening og fmd. for lakseprojektet), Dennis Thiesen (formand for Idom-Råsted Borgerforening), Kai Bredholt (skuespiller og kunstnerisk leder af Landsbylaboratoriet), Ole Bøndergaard Jensen (medl. af fundraisingudvalget for Plexus og tidl. leder af Idom-Råsted Skole), Susanne Bang Nielsen (sekretær, Idom-Råsted Borgerforening) og Iben Sophie Bredholt (Landsbylaboratoriet). Foto: Region Midtjylland 

Ekstraordinær pris til to kandidater

Udover vinderen besluttede regionsrådet at tildele en særlig anerkendelse til to af de i alt otte kandidater, der har kæmpet om Landsbyprisen 2019. Det er Fjordklyngen i Viborg Kommune og Knebel i Syddjurs Kommune.

Baggrunden for de ekstraordinære tildelinger, der begge er på 75.000 er et yderst tæt løb efter vurdering i ekspertpanelet. Her skulle der en ekstra gennemgang til før en samlet vinder - Idom-Råsted - kunne udpeges. Efter indstilling fra Udvalget for Regional Udvikling, valgte regionsrådet at anerkende den flotte udvikling, der er sket i de to områder.

Læs mere om Landsbyprisen 2019

Se regionsrådets debat om Landsbyprisen 2019 her