19.03.2019 

Færre end 6.000 unge i Region Midtjylland har søgt ind på det almene gymnasium (STX). Det er det laveste tal siden 2007. Samtidig er interessen for HF faldet markant. Det viser den nye regionale opgørelse over ansøgere til uddannelserne på gymnasierne. STX-faldet presser især nogle af gymnasierne udenfor de større byer.

På tre år er antallet af unge, der søger ind på STX på et gymnasium i Region Midtjylland, faldet med 15 procent. Med 5.969 STX-ansøgere i 2019 er det et fald på knap 6 procent i forhold til 2018.  

I alt 1.492 har søgt HF-uddannelsen, og det er et fald på 15 procent i forhold til sidste år. De internationale IB-linjer, der findes på fem gymnasier i regionen, har fået 203 ansøgere. Det er et fald på knap fem procent.

- Næsten alle gymnasier i regionen oplever, at de har færre ansøgere end sidste år. Det er tydeligt, at mindre ungdomsårgange og skærpede krav til at blive optaget på gymnasiet slår igennem. Herudover kan det være et tegn på, flere unge faktisk vælger tekniske og erhvervsfaglige uddannelser, som der er stort fokus på, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling Flemming Knudsen (S). 

viborg gymnasium og HF 056_1024px.jpg

Foto: Niels Åge Skovbo 

Gymnasier udenfor større byer under pres

Årets ansøgertal viser også, at nogle af de mindre gymnasier uden for de større byer er ekstra sårbare, når elevtallet falder. Sådan er det fx i Lemvig, Bjerringbro, Grenaa, Ringkøbing og Tørring.

- Som region arbejder vi jo for, at unge fortsat har mulighed for at vælge et gymnasietilbud i lokalområdet. Vi ønsker ikke en udvikling, hvor unge ikke har noget valg og tvinges ind til de større byer og får lang transporttid i hverdagen. Gymnasierne er med til at sikre liv og udvikling og en god balance mellem land og by, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

For at undgå at de mindre oplands-gymnasier drænes for elever, har Region Midtjylland ønsket og fået undervisningsministerens godkendelse til at sætte et loft over kapaciteten på seks gymnasier i Østjylland fra skoleåret 2018/19.

Aktuelt har regionen også en indstilling hos ministeren i forhold til et kapacitetsloft på hf i Silkeborg, og sammen med Region Syddanmark har regionen søgt om kapacitetsloft på to gymnasier i Vejle.

Mange unge får 1. prioritet opfyldt

Det forventes at næsten 95 procent af ansøgerne til et alment gymnasium vil få deres 1. prioritet opfyldt i 2019. Fordelingen af de få, der ikke kommer ind på deres 1. prioritet, går nu i gang. Alle ansøgere får svar den 1. april.

Hent 2019-oversigt over STX- og HF-ansøgere i Region Midtjylland (pdf)  

Regionens opgaver ift. gymnasieuddannelser

   

  • Sikre et geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser i regionen – i tæt samarbejde med uddannelsesstederne. Regionsrådet skal indstille til undervisningsministeren, hvis der er behov for at oprette eller lukke/reducere udbuddet af uddannelser.
  • Justere kapaciteten på og sikre en effektiv fordeling af ansøgere til almene gymnasier (STX) og HF, så flest mulige elever får deres ønsker opfyldt. Fordelingen sker gennem de fire regionale fordelingsudvalg.

Regler for fordeling