01.03.2019 

På mandag besøger minister Jakob Ellemann-Jensen (V) kemikaliedepotet ved Høfde 42 – den ene af i alt tre "generationsforureninger" fra Cheminova på Harboøre Tange. 

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har takket ja til en invitation fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til at besøge en af landets største forureninger. 

Ministeren kommer til at høre om de to pilotrenseforsøg, der netop nu er i gang med sand fra kemikaliedepotet. Projekterne er en del af Miljøstyrelsens MUDP-program (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations-Program). Målet er at finde nye bæredygtige rensemetoder for pesticider og kviksølv, der både miljømæssigt og økonomisk er bedre end traditionel afbrænding.

Besøget er mandag den 4. marts kl. 9.30-10.30 ved Høfde 42, Thyborønvej 77. Se program for besøget. (pdf)

Foruden ministeren og regionsrådsformanden deltager  folketingskandidat Signe Munk (SF) samt formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V). (Afbud fra folketingsmedlem Orla Østerby (C).)

Knopper Enge og området ved Høfde 42 som Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøger mandag den 4. marts for at høre om forureningen og om de to pilotrenseforsøg, der er i gang. Foto: Niels Åge Skovbo. 

Knopper Enge og området ved Høfde 42 som Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøger mandag den 4. marts for at høre om forureningen og om de to pilotrenseforsøg, der er i gang. Foto: Niels Åge Skovbo. 

- Mange danskere har hørt om de store jordforureninger som denne ved Høfde 42. Det er jordforureninger, der er meget omfattende og dyre at rydde op. Vi lægger nu op til at samle opgaven i staten, og dermed kan vi få en bedre national prioritering, og vi kan afsætte op mod 500 mio. kroner til de store generationsforureninger frem mod 2030. Jeg ser frem til at se nærmere på de nye pilotrenseforsøg ved Høfde 42, der på sigt både kan gøre det billigere at rense op og måske lede til fremtidig eksport af danske løsninger, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Besøg midt i politiske forhandlinger

Ministerbesøget falder sammen med politiske forhandlinger om regeringens forslag til en sundhedsreform, der også vil indebære, at jordforureningsopgaverne flytter fra regionerne til staten. 

- Det er godt, at ministeren kommer nu. Vi kan vise, hvordan en af de store generationsforureninger håndteres godt med regional nærhed, ekspertise og lokalkendskab. Samtidig er det nødvendigt med statslig finansiering af en anden kaliber, end regeringen lægger op til, hvis vi vil de sorte pletter fra fortiden til livs. Det er det, der er vores politiske ambition i Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Det vil koste mellem 250 og 600 mio. kroner at fjerne forureningen på Høfde 42. Prisen afhænger af, om alt det forurenede sand eller kun det kraftigt forurenede sand skal fjernes.

Region Midtjylland har et årligt budget på ca. 38 mio. kroner til al arbejdet med jordforurening og herunder også sikring af rent drikkevand i den midtjyske region. 

Kort over Harboøre Tange mellem Thyborøn og Harboøre. På kortet er en markering af de tre (af landets i alt ni) generationsforureninger, der findes i Region Midtjylland. Alle tre stammer fra Cheminovas produktion gennem tiderne: kemikaliedepotet på Høfde 42 (hvor staten også har deponeret pesticidaffald), Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund, hvor FMC Rønland ligger (tidl. Cheminova). Illustration: Region Midtjylland 

Kort over Harboøre Tange mellem Thyborøn og Harboøre. På kortet er en markering af de tre (af landets i alt ni) generationsforureninger, der findes i Region Midtjylland. Alle tre stammer fra Cheminovas produktion gennem tiderne: kemikaliedepotet på Høfde 42 (hvor staten også har deponeret pesticidaffald), Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund, hvor FMC Rønland ligger (tidl. Cheminova). Illustration: Region Midtjylland 

Om forureningen ved Høfde 42

  

 • Der findes i dag tre generationsforureninger i Region Midtjylland. Alle tre ligger på Harboøre Tange og er en konsekvens af virksomheden Cheminovas produktion.
  De tre forureninger er: Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund.
  Læs mere på www.harboøretange.rm.dk 

 • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne ifm. kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og andet affald i klitterne tæt på havet. Staten har også brugt affaldsdepotet i 1960'er til at deponere kemikalier. 

 • I 1981 fjernede Miljøstyrelsen 1.200 m3 forurenet jord og kørte det til deponi i Tyskland. 

 • Affaldsdepotet blev i 2006 indkapslet med en jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Inden for spunsvæggen er der ca. 157.000 tons sand/jord – heraf er ca. 49.000 tons kraftigt forurenet. 

 • Det er vurderet, at giftdepotet på høfden indeholder over 100 tons "ren" forurening. Det er primært pesticidet parathion, der bl.a. har været brugt i insektbekæmpelsesmidler. Herudover er der ca. syv tons kviksølv.  

 • Region Midtjylland har gennem årene investeret i at finde nye miljøteknologiske løsninger i samarbejde med Miljøstyrelsen, virksomheder m.fl. Senest har regionen støttet laboratorietests med sand fra Høfde 42 hos Krüger-Veolia A/S og Fortum Waste Solutions A/S med henblik på storskalaforsøg. 

 • I oktober 2017 fik Krüger og Fortum hhv. godt tre mio. kroner og knap fire mio. kroner fra Miljøstyrelsens MUDP-program 2017 (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations-Program). Målet er at finde mere bæredygtige metoder til at fjerne fx pesticider og kviksølv end traditionel afbrænding. 

 • I juni 2018 blev der for første gang i 37 år fjernet giftig sand fra Høfde 42. Region Midtjylland fik gravet 130 tons af det i alt ca. 49.000 tons meget giftige sand fra kemikaliedepotet op til miljøvirksomhederne Krüger-Veolia A/S og Fortum Waste Solutions A/S. I det ene projekt sker rensning ved opvarmning, mens det andet forsøg renser med væske under tryk. Resultaterne af forsøgene forventes i 2019.