Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er ny formand i Kattegatkomitéen efter 10 år med Jens Kampmann på posten. I den periode er det lykkedes at skabe bred national opbakning til visionen om en fast forbindelse over Kattegat.

Kattegatkomitéen har i dag valgt Anders Kühnau (S) som formand. Han fortsætter arbejdet for en tilbundsgående undersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som afgående formand Jens Kampmann gennem 10 år har kæmpet for og nu bragt tæt på mål.

På finansloven for 2019 afsatte regeringen således 60 mio. kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Både en kombineret bane- og vejforbindelse og en ren vejforbindelse bliver undersøgt.

Kattegatkomitéen har en vision om et sammenhængende Danmark, hvor transporttiden med tog er på én time mellem Aarhus og København.

- En fast Kattegatforbindelse vil få kæmpestor positiv betydning for arbejdsmarkedet, uddannelse og turismen – både i Jylland og på Sjælland. Jeg glæder mig til at bidrage til den forundersøgelse, der nu skal sættes i gang. Her vil jeg arbejde for, at alle aspekter og muligheder bliver undersøgt til bunds, siger Anders Kühnau og understreger dermed, at komitéens vision er den samme under den nye formand.

Anders Kühnau og Jens Kampmann - Foto Per Ryolf Aarhus Kommune.jpg

Efter 10 år på posten overlader Jens Kampmann (th) formandsskabet i Kattegatkomitéen til Anders Kühnau. Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune.

Fra "luftkastel" til forundersøgelse

- Jeg vil gerne anerkende den store indsats Jens Kampmann har ydet for Kattegatkomitéen i de seneste ti år. Hans vedholdende insisteren har spillet en afgørende rolle for, at visionen nu bliver taget særdeles alvorligt, siger Anders Kühnau.

Den afgående formand kan således se tilbage på 10 år, hvor tanken om en forbindelse over Kattegat er gået fra at være en vision mange trak på smilebåndet af til nu at være et projekt, de fleste regner med bliver gennemført.

- I Kattegatkomitéen har vi med forundersøgelsen på finansloven nået en vigtig milepæl. Dermed træder projektet ind i en ny fase, og det er tid til, at jeg giver stafetten videre. Nu handler det om at fastholde Kattegatforbindelsen på den politiske dagsorden. Det er Anders Kühnau den rette til, siger Jens Kampmann.

Flere oplysninger

  • Formand for Kattegatkomitéen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Afgående formand for Kattegatkomitéen, tidligere trafik- og miljøminister, Jens Kampmann, tlf. 2483 0979
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer