28.03.2019

Mette Gammelgaard Haahr tiltræder 1. maj som ny oversygeplejerske for Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Hendes ambition er at videreudvikle de gode og sammenhængende patientforløb i et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer.

Mette Haahr kommer - sammen med ledende overlæge Ulf Hørlyk – til at stå i spidsen for en akutafdeling, som tager sig af godt 30.000 akutte patientforløb om året.

Ambitionen er, at patienterne skal sikres den bedst mulige oplevelse i mødet med akuthospitalet, og i den proces er dialog og samarbejde med patienter, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere af helt afgørende betydning.

- Jeg glæder mig meget til at være med til at rammesætte fremtidens arbejde med optimering af de akutte patientforløb. Jeg har fra første kontakt med Akutafdelingen mærket et stort engagement og energi på stedet og tror på, at vi i fællesskab kan finde de løsninger, der kan give endnu bedre patientforløb og et godt arbejdsmiljø for alle ansatte, siger Mette Haahr.

Den nye oversygeplejerske kommer med en solid ledelsesmæssig baggrund som bl.a. afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt og senest Hospitalsenheden Vest, hvor Mette Haahr har indgået i det strategiske, organisatoriske og tværfaglige udviklingsarbejde.

Lederkompetencerne har hun styrket gennem en diplomuddannelse i ledelse og en master i offentlig ledelse.

Fagligt står Mette Haahr også på et bredt fundament med erfaringer fra både det gynækologiske/organkirurgiske område, intensiv/ opvågning samt Skadestuen.

- Mette har i ansøgningsprocessen demonstreret både ordentlighed og et stort overblik og er en stærk repræsentant for den inddragende og tillidsbaserede ledelsesstil, siger sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant fra Regionshospitalet Horsens.

- Derfor anser vi også Mette som den helt rigtige kandidat til at videreudvikle Akutafdelingen i et tæt samarbejde med ledende overlæge Ulf Hørlyk, mellemledere og medarbejdere.

Flere oplysninger 

  • Sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant, tlf. 78425006.
  • Oversygeplejerske Mette Gammelgaard Haahr, tlf. 61277283.