14.03.2019

Udbud af et fælles regionslager for hele regionen er netop kåret som Danmarks Bedste Udbud

Det er ikke bare Region Midtjyllands hospitaler og afdelinger, der bliver kåret som Danmarks bedste.

I dag er et af Region Midtjyllands udbud blevet kåret som Danmarks Bedste Udbud af Foreningen af Offentlige Indkøbere, IKA.

Det nykårede udbud handler om at etablere og drive et fælles regionslager for Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og praktiserende læger.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) glæder sig over kåringen.

- Det vigtigste er selvfølgelig, at vi har fået et godt samarbejde med DKI Logistics A/S om at etablere og drive vores regionslager, som åbner i september 2019. Når det er sagt, så er jeg da pavestolt over, at et af vores udbud er kåret som Danmarks bedste.

Det er Indkøb & Medicoteknik, som laver udbud og indkøbsaftaler for hospitaler og institutioner i regionen. I det konkrete udbud har hospitalernes indkøbs- og logistikfunktioner ydet en stor indsats i arbejdet med at beskrive opgaven før udbuddet, og i det arbejde der er ligger i implementeringen af kontrakten.

Udbuddet er foregået som en konkurrencepræget dialog, hvor fem prækvalificerede virksomheder har indgået i dialog om opgaven, indtil fire af de fem endte med at afgive endeligt bud.

- I dette udbud har vi benyttet os af en dialogbaseret form, fordi det bl.a. gav mulighed for at finde en hensigtsmæssig samarbejdsmodel, før vi lagde os fast på det endelige udbudsmateriale, forklarer Dorte Christensen, afdelingschef i Indkøb & Medicoteknik.

Læs mere på IKAs hjemmeside