08.11.2019

Familier med børn med en livstruende eller livsbegrænsende sygdom oplever mindre stress og bedre livskvalitet efter forløb i tilbuddet FamilieFOKUS.

 

Livstruende sygdom påvirker ikke kun det syge barn. Hele familien kommer under pres både praktisk og følelsesmæssigt. FamilieFOKUS er et familiecentreret psykosocialt tilbud til gavn for alvorligt syge børn og deres familier. Det er et landsdækkende børnepalliativt tilbud finansieret af Sundhedsstyrelsen, der er udviklet af Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), Region Midtjylland.

Tilbud om aflastning giver ny energi 

En ny rapport viser, at forældrene oplever en markant forbedring af deres livskvalitet fra før til efter, de har deltaget i FamilieFOKUS. Det er især afgørende for familierne, at indsatsen er tværfaglig, fleksibel og individuelt tilrettelagt, samt at de møder fagpersoner, som arbejder anerkendende med blik for familiernes ressourcer. 

Projektleder Julie Joensen fremhæver, at det særlige ved FamilieFOKUS er, at det har hele familien som målgruppe og forløbene er tilrettelagt efter den enkelte families behov.

- Det betyder, at familierne føler sig mødt som en hel familie og at indsatsen understøtter det, der kan give mere livskvalitet for lige netop deres familie. Den tilgang kan kun lade sig gøre, fordi vi har et stærkt tværfagligt team, som supplerer hinanden og favner de forskellige behov, der er i familierne, siger Julie Joensen. 

Et FamilieFOKUS-forløb kan bl.a. bestå af et aflastende ophold for hele familien eller et forløb i familiens hjem. Familierne får også mulighed for at deltage i netværkskurser, hvor de kan møde andre familier, der befinder sig i lignende situationer.

Find evalueringsrapport og info om FamilieFOKUS her

Flere oplysninger

  • Afdelingsleder for Projekt- og Udvikling (om projektet), Tina N. Frederiksen, Tlf. 2384 5255
  • Kommunikationsmedarbejder Gerd Hultberg (kontakt til cases) Tlf. 2117 9164.