11.11.2019

En ny og innovativ kombination af forsøgsmedicin afprøves på danske hospitaler

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, som skal vise, om en ny kombination af eksperimentel hiv-behandling kan føre til, at personer med hiv kan holde op med at tage deres daglige hiv-medicin i en længere periode. Forsøget, som hedder TITAN, bygger på en afprøvning af to nyudviklede typer af medicin.

Den ene slags forsøgsmedicin er såkaldte monoklonale antistoffer, som binder sig til overfladen på hiv-virus samt til celler, der er inficeret med hiv. Den anden slags forsøgsmedicin er små molekyler, som aktiverer immunforsvaret til bedre at kunne genkende og dræbe virus-inficerede celler. Forskerne bag studiet ser det som et vigtigt skridt på vejen mod udviklingen af en kur mod hiv.

- Forsøget er blandt de mest innovative i verden, og det første af sin art, der kombinerer to utrolig potente antistoffer mod hiv med en stimulator af immunforsvaret, siger læge, ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Hypotesen bag projektet er, at hver type forsøgsmedicin alene, eller i kombination kan forlænge tiden fra standard hiv-behandling stoppes, til virus-mængden i blodet stiger. I forsøget trækkes der lod om hvilken type af forsøgsmedicin, deltagerne skal have. Deltagerne er personer med hiv, som allerede er i behandling med antiretroviral medicin. Forsøget er dobbeltblindet, dvs. hverken forsøgsdeltageren eller forsøgslægen ved i første omgang, hvilken behandling der gives.

Efter der er givet de første doser forsøgsmedicin, stopper forsøgsdeltageren sin vanlige hiv-medicin, og herefter måles virus-mængden i blodet med regelmæssige intervaller for at afgøre, om forsøgsmedicinen gør deltagerens immunforsvar i stand til at holde hiv-infektionen i skak.

Forsøget udgår fra forskere på Aarhus Universitetshospital, men universitetshospitalerne i Aalborg og Odense samt Hvidovre Hospital og Rigshospitalet deltager også aktivt i studiet og patientrekrutteringen. Derudover medvirker hospitaler i Australien og USA i studiet.

Yderligere information

Læge, ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard, Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Direkte telefon: 2721 5985 olesoega@rm.dk