13.11.2019

Omkring 600.000 danskere har en lungesygdom, og alt for mange ved det ikke. Symptomerne kan forveksles med dårlig kondition eller med det at man bliver ældre.

Har du oplevet én eller flere af disse symptomer i mere end 2 måneder:

  • Hoste?
  • Åndenød?
  • Pibende/hvæsende vejrtrækning?

Få et lungetjek på Lungedagen onsdag 20. november 2019 kl. 12-15.30 i Forhallen ved Indgang G på Aarhus Universitetshospital.

International lungedag

Lungedagen er en international begivenhed. Aarhus Universitetshospital og Lungeforeningen tilbyder, at alle kan få målt deres lungefunktion, få information om lungesygdomme og tale med sygeplejersker og læger fra afdelingen for Lungesygdomme samt med repræsentanter for Lungeforeningen.

- Jo før en lungesygdom opdages og behandles, jo bedre liv kan man leve med sygdommen. På Lungedagen kan man få en lungefunktionsmåling, som afslører lungesygdomme som KOL, siger ledende overlæge Pernille Hauschildt.

Lungefunktionsmåling

Man måler lungefunktionen ved at puste i et apparat, som registrerer hvor meget og hvor hurtigt, man kan puste luft ud af lungerne. Målingen fortæller, om lungefunktionen er normal eller nedsat.Flere oplysninger

Flere oplysninger

Oversygeplejerske Lene Thougaard, tlf. 2014 7476 eller mail lethou@rm.dk