27.11.2019

Regionsrådet har netop besluttet at placere 12 nye psykiatrisenge ved Regionspsykiatrien Horsens.

Pengene til de 12 ekstra psykiatrisenge er afsat i Budget 2019 af samtlige partier og lister i Regionsrådet. Siden har politikerne drøftet placeringen flere gange.

- Nu får vi lavet nogle af de ekstra senge, der er hårdt brug for i psykiatrien. Jeg er rigtig glad for at vi laver sengene i Horsens, hvor behovet for psykiatrisenge allerede er stort. Behovet vokser de kommende år i takt med indbyggertallet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

I Region Midtjylland har borgerne i de områder, der hører til Regionspsykiatrien Horsens, færrest psykiatrisenge til rådighed (målt per indbygger). Prognoser viser, at behovet i både Horsens og Aarhus vil vokse i takt med at begge områder får flere indbyggere. 

Regionspsyk_Horsens_SoMe.jpg

Regionspsykiatrien Horsens. Foto: Region Midtjylland.

Nye pladser kræver om- eller tilbygning

Der skal bygges om eller til i Regionspsykiatrien Horsens for at få plads til det nye sengeafsnit, der tidligst ventes at stå klar ved udgangen af 2021.

Regionspsykiatrien Horsens får med det ekstra sengeafnit bedre mulighed for at skærme patientgrupper med særlige behov.

Regionsrådet har afsat 16 mio. kr. årligt til drift af det nye sengeafsnit i Psykiatrien. Desuden har regionsrådet afsat 20-30 mio. kr. i anlægsmidler til at etablere sengeafsnittet.

Fakta

  • Regionsrådet har 27. november 2019 besluttet at placere et nyt alment sengeafsnit med 12 psykiatrisengepladser i Regionspsykiatrien Horsens.
  • Med Budget 2019 er der afsat 16 mio. kr. årligt fra 2021 til drift at et nyt sengeafsnit i Psykiatrien.
  • I budgetforliget for 2020 er der afsat 20-30 mio. kr. fra anlægsrammen til etablering af sengeafsnittet i Regionspsykiatrien Horsens eller Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
  • Regionspsykiatrien Horsens er den psykiatriske afdeling i Region Midtjylland, der har færrest senge pr. indbygger i optageområdet.
  • Befolkningstilvæksten i regionen ventes at være størst i optageområderne for Regionspsykiatrien Horsens og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Flere oplysninger