20191029_Datacenter Michael Dan_2a_530px_M2A5773.jpg

Projektleder Michael Dan Andersen fra DNV´s Projektsekretariat på arealet i Gødstrup, hvor Datacenter Nord skal ligge. (Fotos: Søren Braad Andersen/Kommunikation)

7.11.2019

Arbejdet med at etablere 2 nye datacentre på grunden, hvor Regionshospitalet Gødstrup bygges, er nu i fuld gang. Første spadestik er taget for ganske nylig, og datacentrene får plads to steder på hospitalsgrunden – både i syd og i nord.

På hvert byggefelt er der afsat 600 kvm til selve bygningen. Dertil kommer plads til teknisk udstyr og et sikkerhedshegn. Alt i alt vil der bag sikringshegnet være 1.375 kvm. 

Region Midt IT er bygherre på projektet, der gennemføres i samarbejde med DNV`s Projektafdeling.  Når Region Midtjylland tager datacentrene fuldt i brug i 2020, vil livsnerven for al data og IT i regionen være samlet i Gødstrup nordvest for Herning. Samlingen sker for  at modernisere og spare energi og penge.

Bedre køleteknikker

De nye datacentre bliver bæredygtige og driftsøkonomiske og forventes at reducere det nuværende energiforbrug med en tredjedel. Energibesparelsen opstår bl.a. ved at anvende bedre køleteknikker – eksempelvis frikøling.

20191029_Datacenter Michael Dan_4_530px_M2A5782.jpg

Jordarbejder til Datacenter Syd er i gang.

De nye datacentre understøttes desuden af Region Midtjyllands strategi for digital transformation, da de skaber fundamentet for den digitale vækst og udvikling og de ambitioner Region Midtjylland har med digital udvikling.

Læs mere om regionens digitaliseringsstrategi her

https://www.rm.dk/om-os/organisation/regionens-politikker/digital-strategi/

Projektleder Michael D. Andersen fra  DNV´s Projektsekretariat viser rundt på det af de to byggefelter, hvor arbejdet er nået længst. Mod nord er håndværkere i fuld sving med at rejse vægge, og kloakering er også så godt som på plads. Mod syd er der endnu kun lavet de første jordarbejder.

Erstatning for eksisterende anlæg

Datacentrene i Gødstrup bygges som erstatning for eksisterende anlæg. Region Midtjylland har fire datacentre i henholdsvis Skejby, OPA (lejet hos Itadel), Horsens og Holstebro. Datacentret i Holstebro skal lukkes, da hospitalet er solgt.

De to datacentre i Gødstrup ligger som nævnt på hver sit byggefelt og med en fysisk afstand på 650 meter. Den fysiske afstand er nødvendig for at sikre, at datatrafikken mellem centrene ikke forsinkes og at data i de to centre til enhver tid er helt identiske.

Prisen for at samle enderne på Region Midtjyllands it i Gødstrup er 53,3 mio. kr. Rådgivende Ingeniørfirma Søren Jensen A/S er totalrådgiver på projektet.