12.11.2019

Tre regionale bosteder for voksne med autisme får hård kritik af Socialtilsyn Midt. Det fører til markante ændringer på de kritiserede steder.

Socialtilsynet har i 2019 besøgt de tre bosteder og en række andre tilbud, der hører under Specialområde Autisme i Region Midtjylland.

Tilsynet vurderer, at specialområdet samlet set ikke i tilstrækkelig grad lever op til kvalitetskravene og overvejer derfor at trække godkendelsen for hele specialområdet.

Problemerne har især vist sig på Højskolebakken i Skals og Thorning samt Bækketoften og Rugmarken i Hedensted. På de tre steder skal der nu ske markante ændringer i arbejdet med beboerne. Som led i denne proces vil regionen formelt ansøge om afvikle dem og oprette botilbuddene i en ny form, så beboerne ikke skal udskrives og flytte til andre steder.

- Jeg beklager meget, at vi på en række områder ikke har kunnet leve op til de forventninger, som borgere, pårørende og tilsyn med rette skal kunne have til os, siger regionens socialdirektør Ann-Britt Wetche.

- Vi tager kritikken meget alvorligt og er derfor nu i fuld gang med at rette op på de kritiserede forhold. Vi tror på, at vi med vores tiltag kan genoprette tilliden, så vi ikke mister godkendelsen, når tilsynet senere afgør sagen endeligt, tilføjer hun.

Socialtilsynet har vurderet, at nogle af afdelingerne på væsentlige områder har haft svært ved at levere en etisk og fagligt forsvarlig indsats. For eksempel har der på de kritiserede steder manglet fokus på borgernes sundhed og trivsel, herunder forebyggelse af magtanvendelser. Andre kritikpunkter er gået på de fysiske rammer, og at medarbejderne nogle steder i alvorlig grad har manglet faglige kompetencer til at imødekomme borgernes behov. Socialtilsynet rejste også kritik af forholdene i 2017 og 2018.

- Det kan lyde som om, der ikke er sket noget, og at vi ikke har lyttet til den tidligere kritik, men faktisk har alle medarbejdere været på efteruddannelse, og vi var nået langt med forbedringerne mange steder. Men vi må erkende, at vi nogen steder, som ledelse ikke har været gode nok til at skabe de rigtige rammer for medarbejderne, så de nødvendige forandringer kunne slå hurtigere igennem i dagligdagen, fortæller Ann-Britt Wetche.

Udover at genstarte de tre botilbud iværksætter regionen nu en intensiv indsats i forhold til hele specialområdet, så der en gang for alle bliver rettet op på mangler alle steder. Indsatsen betyder bl.a., at der flere steder kommer tættere og tydeligere ledelse i dagligdagen med medarbejderne. 

Fakta
Specialområde Autisme består af 21 botilbud og en række
uddannelses- og beskæftigelsestilbud fordelt over hele regionen. I alt råder specialområdet over 245 døgnpladser. Afdelingerne i Hedensted og Højskolebakken huser henholdsvis 38 og 16 borgere.


Flere oplysninger
Ann-Britt Wetche, socialdirektør: tlf. 30 60 03 48.