14.11.2019

Borgerne i Region Midtjylland kan stadig vælge en lokal praktiserende læge. Det viser en ny undersøgelse.

Praktiserende læger i Region Midtjylland ønsker sig, samlet set, flere patienter. I den årlige Lægedækningshøring, som regionen har lavet siden 2013, svarer lægerne, at de samlet set har plads til 72.096 flere patienter.

- Vi hører og oplever, at det er svært at sikre alle borgere en lokal praktiserende læge. Derfor er jeg rigtig glad for, at lægerne har plads til flere patienter, end de har tilmeldt nu, siger Annette Roed, formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud.

Målet er en læge tæt på dig

Der er stor regional forskel på, hvor lægerne har plads til flere patienter. I kommunerne Lemvig, Struer og Syddjurs har lægerne samlet set plads til flere nye patienter, mens læger i kommunerne Samsø, Skanderborg og Odder samlet har plads til færrest ekstra patienter.

- I Lemvig har vi åbnet en regionsejet lægeklinik for at sikre borgerne lægehjælp. Vi håber, klinikken kan hjælpe med at trække flere læger til området. Private firmaer hjælper med at drive lægeklinik for os, når lægerne ikke selv står klar, siger Annette Roed.

Praktiserende Lægers Organisation, PLO Midtjylland, arbejder tæt sammen med Region Midtjylland om at sikre, at alle borgere kan vælge en lokal praktiserende læge.

- Lokalt oplever vi stadig udfordringer med at skaffe læger nok. Det skyldes bl.a. nye ydernumre (lægestillinger) pga. befolkningstilvækst i visse områder, samt desværre også flere udbudsklinikker, der har plads til flere patienter, end de har tilmeldt. Jeg hører også fra pressede læger, der ikke ønsker at få flere patienter. Mange faktorer spiller ind, og arbejdet med at sikre læger til alle kalder derfor på flere forskellige løsninger, siger Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland.

Fakta

  • Lægerne ønsker selv at have 37.379 flere patienter. Det er 2,8 % flere end de har nu.
    Lægernes overenskomst med Danske Regioner åbner op for at tilknytte i alt 72.096 flere patienter end de nuværende til egnens praktiserende læger. Det er 5,5 % flere end de har nu.
  • Lægerne i Lemvig, Struer og Syddjurs kommuner har plads til flest ekstra patienter, hvorimod lægerne i Samsø, Skanderborg og Odder kommuner har mindst plads til flere patienter.
  • Samlet set ønsker lægerne i Skanderborg, Odder, Randers og Samsø kommuner sig færre patienter, end de har i dag.
  • For at sikre læger nok til alle tilflyttere, blev der 1. september 2019 åbnet en regionsklinik i Lemvig og der er blevet skabt plads til en ekstra læge i Skanderborg fra 1. december 2019.

Flere oplysninger

  • Formand for Nære Sundhedstilbud Annette Roed (S) tlf. 53849440, annette.roed@rr.rm.dk
  • Lise Høyer, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland. Tlf. 22504910 / 86184200.
  • Se Nære Sundhedstilbuds dagsordenspunkt om Lægedækningshøring 2019 – https://link.rm.dk/NS-Lægedækningshøring2019
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer