28.11.2019

Regionsrådet har bevilget 13,8 mio. kroner til nye projekter på uddannelsesområdet. Pengene går især til projekter med fokus på bæredygtighed og STEM-kompetencer.                                 

Bæredygtighed, verdensmål og nye tilgange til naturvidenskab var de bærende elementer, da Region Midtjylland onsdag fordelte i alt 13,8 mio. kroner til udviklingsprojekter på uddannelsesområdet.

I alt får 15 udviklingsprojekter støtte – otte under den såkaldte åbne pulje (4,6 mio. kroner) og syv under den Midtjyske Teknologipagt (9,2 mio. kroner).  I teknologipagten arbejder en lang række offentlige og private partnere på at sikre flere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer (STEM). Klima, miljø og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling spiller en vigtig rolle i en meget stor del af projekterne i begge puljer.

- Vi taler tit om de unges fremtid, når nødvendigheden af grøn omstilling og verdensmål er på dagsordenen. Med dagens bevillinger støtter vi muligheden for, at de unge via uddannelse kan tage en aktiv del i fremtidens løsninger, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

Klimastudenter og brobygning

Projekterne er geografisk spredt i hele regionen. De har det til fælles, at de indeholder samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og tilbyder nye perspektiver på uddannelse. Dertil kommer altså det grønne islæt.

Det gælder fx projektet "Klimastudent" på Lemvig Gymnasium, der skal give de studerende indsigt i, hvordan teknologi kan løse klimaudfordringer. Det hele handler dog ikke om klima, og der er også penge til bl.a. en iværksættercafé i Bjerringbro og brobygning mellem folkeskolde, erhvervsskole og virksomheder i Herning.

- Regionsrådet har valgt at give bæredygtighed særlig vægt – også i vores uddannelsespulje. Men det er ikke et krav for at få støtte. Det vigtigste er, at projekterne bidrager til at udvikle gode og relevante uddannelsestilbud i hele regionen, siger Anders Kühnau.

Fakta

  • I 2019 er der afsat 20 mio. kroner til Region Midtjyllands uddannelsespulje.
  • Uddannelsespuljen er opdelt i en teknologipagtspulje, der understøtter aktiviteter under den Midtjyske Teknologipagt, og en åben pulje, der understøtter øvrige udviklingsaktiviteter inden for uddannelsespolitikken.
  • Puljerne udmøntes ad to omgange i løbet af året. Forår og efterår.
  • Regionsrådet har i dag bevilget 4,6 mio. kroner til otte projekter under den åbne pulje og 9,2 mio. kroner til syv projekter under teknologipagtspuljen.
  • Da der er kommet flere gode ansøgninger, end der er midler til i Teknologipagtspuljen 2019, har regionsrådet vedtaget, at der anvendes 3,9 mio. kroner af Teknologipagtspuljen 2020. Dette efterlader 11,091 mio. kroner i puljen til udmøntning i 2020.
  • Læs mere herunder om de projekter, der får penge. 

Støttede projekter under den åbne pulje

Fra øverste hylde

Lemvig Gymnasium vil bringe flere topforskningsprojekter ind i undervisningen og øge interessen blandt de studerende for forskning. I projektet skal der udvikles inspirationsfilm og undervisningsmateriale. Det samlede budget er på 1,340 mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland bevilger 0,35 mio. kroner.

Toårigt HF på Bjerringbro Gymnasium

Bjerringbro Gymnasium vil skabe en HF-uddannelse af høj faglig kvalitet i et unikt fagligt og socialt fællesskab med STX. Der skal bl.a. gennemføres kompetenceudvikling af undervisere og tværfaglige forløb med fokus på FNs verdensmål. Det samlede budget er på 0,69 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger om 0,31 mio. kroner.

Iværksættercafé

Bjerringbro Gymnasium vil lave et iværksætteri-projekt med iværksættercafeer og en konkurrence i tråd med "Løvens hule". Det samlede budget er på 0,100 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,03 mio. kroner.

Verdensmål og det regionale samarbejde

Egaa Gymnasium laver et projekt, hvor deltagende skoler skal udvikle et koncept for, hvordan elever på tværs af regioner kan arbejde sammen om de 17 verdensmål og udvikle nye ideer til regionens lokalområder. Det samlede budget er på 0,50 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,39 mio. kroner.

Udvikling af en bæredygtighedsdag for gymnasier

Risskov Gymnasium vil, i partnerskab med bæredygtighedsbureauet Worldperfect og Vedvarende Energi, udvikle og afholde en bæredygtighedsdag for hele skolen. På baggrund af dagen udvikles et koncept for, hvordan andre skoler kan arbejde. Det samlede budget er på 0,23 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,18 mio. kroner.

Erhvervsuddannelser med en bæredygtig profil

Skive College vil styrke det strategiske fokus på bæredygtighed som en del af dannelsesbegrebet på erhvervsuddannelsesområdet. Bl.a. via samarbejde med virksomheder, kommuner. Det samlede budget er på 2,59 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 1,25 mio. kroner.

People, planet, profit

Tradium vil udvikle en studieretning på HHX med fokus på bæredygtighed under FN's verdensmål. F.eks. gennem elev-elev-dage, skoleevents m.v. Det samlede budget er på 2,47 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 1,85 mio. kroner.

FN's verdensmål og grøn omstilling

FGU Østjylland vil gennemføres kompetenceløft og aktiviteter for lærere og elever i relation til verdensmålene og den grønne omstilling. Det samlede budget er på 0,39 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,29 mio. kroner.

Støttede projekter under teknologipagten

Kloge Hænder

Herningsholm Erhvervsskole vil styrke brobygningen på tværs af folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervslivet. I projektet skal eleverne møde faglærte rollemodeller, der kan bidrage til et oplyst karrierevalg omkring erhvervsuddannelserne. Det samlede budget er på 2,66 mio. kroner.  Region Midtjylland bevilger på 1,48 mio. kroner.

Klimastudent

Lemvig Gymnasium vil give elever på de naturvidenskabelige studieretninger indblik i, hvordan klimaudfordringerne kan løses ved hjælp af ny teknologi. Projektet skal bevidstgøre de unge om mulighederne ved at vælge en uddannelse inden for klimaområdet. Det samlede budget er på 1,92 mio. kroner. hvoraf Region Midtjylland bevilger 1,44 mio. kroner. 

EUX Space

Mercantec vil udvikle en særlig rumlinje, der skal motivere flere til at vælge de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det samlede budget er på 0,45 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,29 mio. kr.

Fra underviser til STEM-teknologiambassadør

Mercantec vil ruste erhvervsskoleelever til fremtidens arbejdsmarked. Den samlede projektsum er på 1,38 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,94 mio. kroner.

Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv

Viden Djurs vil styrke STEM-området på de merkantile uddannelser. Endvidere er der i projektet fokus på at forbedre den lave overgangsfrekvens på EUX. Projektet får støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  Den samlede projektsum er 13,59 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,98 mio. kr.

Kreativitet i STEM-fagene

Marselisborg Gymnasium vil integrere den kreative didaktik fra design og arkitektur i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Den samlede projektsum er på 0,87 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 0,65 mio. kroner.

Save Your Future

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern vil understøtte, at gymnasier og virksomheder samarbejder om elevernes viden om bæredygtighed gennem hverdagsproblemer. Den samlede projektsum er på 4,56 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 3,41 mio. kroner.