02.10.2019 

Patienter med en blodprop i hjernen klarer sig bedre, hvis de får fjernet blodproppen i fuld bedøvelse frem for lokalbedøvelse. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 

Det er sjældent, at typen af bedøvelse har betydning for, hvordan en patient klarer sig efter en operation eller et indgreb. Men det er tilfældet i et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der netop er blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA. 

Resultaterne viser, at patienter, der skal have foretaget indgrebet trombektomi i forbindelse med en blodprop i hjernen, klarer sig bedre, hvis indgrebet laves i fuld bedøvelse fremfor lokalbedøvelse. 

Fuld bedøvelse er bedst 

En trombektomi er en mekanisk udtrækning af en blodprop i hjernen. Via lysken fører man et tyndt kateter ind i et af de store kar og helt op i hjernen, hvor man kan fange blodproppen og trække den med ud.

Metoden er en højtspecialiseret behandling, som kun udføres på fire hospitaler i Danmark. Den kan være særdeles effektiv ved behandling af store blodpropper i hjernen, hvor nogle patienter kommer sig stort set uden handicap.

Tidligere har den generelle opfattelse været, at lokal bedøvelse var det bedste, fordi man gerne ville undgå, at blodtrykket faldt under indgrebet. Men nu dokumenterer et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet – lavet i samarbejde med universitetshospitalerne i Heidelberg og Sahlgrenska - at fuld bedøvelse er bedst. 

Graden af handicap er lavere 

I alt har 368 patienter deltaget i undersøgelserne. Der er blevet trukket lod om, hvorvidt de skulle i fuld bedøvelse eller lokal bedøvelse – og efter tre måneder har man målt deres funktionsniveau. 

- Vi kan se, at graden af handicap er lavere efter trombektomi udført i fuld bedøvelse fremfor hvis proceduren udføres i lokal bedøvelse. Det vil sige, at patienter i fuld bedøvelse kommer tilbage til et bedre liv efter blodproppen, siger Mads Rasmussen, der er overlæge på Bedøvelse og Operation på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

- Årsagen er, at patienten under fuld bedøvelse ligger helt stille, og det er meget væsentligt, når der skal føres et kateter op i hjernens kar. Samtidig kan vi se, at blodgennemstrømningen til det beskadigede område i hjernen bliver bedre genetableret i fuld bedøvelse. 

Flere trombektomier i fuld bedøvelse 

Aarhus Universitetshospital udførte sidste år 250 trombektomier. Tallet er stigende, og i år forventer hospitalet at komme op på 300. 

- De nye forskningsresultat vil betyde, at flere patienter her på Aarhus Universitetshospital vil få trombektomi i fuld bedøvelse Samtidig vil resultatet også få betydning for, hvordan man internationalt behandler patienter med en blodprop i hjernen, siger Claus Z. Simonsen, overlæge på Neurologi, Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

Forskningsresultatet baserer sig på en såkaldt meta-analyse, hvor man har sammenlagt resultaterne af tre studier udført på universitetshospitalerne i Aarhus, Heidelberg i Tyskland og Sahlgrenska i Sverige. Det danske studie – kaldet GOLIATH – har for nylig modtaget en videnskabelig pris, fordi det blev kåret til bedste europæiske publikation i 2019 i tidskriftet Journal of NeuroInterventional Surgery (JNIS). 

Om forskningen

   

Studietype: Meta-analyse af individuelle patientdata fra 3 randomiserede studier.

Samarbejdspartnere: Forskere fra Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi samt Bedøvelse og Operation (afsnittet for Hjerne- og Rygkirurgi),  Århus Universitetshospital). Department of Neurology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany. Department of Neurology, Klinikum Kassel, Kassel, Germany. Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.

Ekstern Finansiering: Claus Z. Simonsen har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden. Mads Rasmussen har modtaget støtte fra Region Midtjyllands Forskningsfond.

Publicering: Peer-reviewed artikel i JAMA, som udgives af American Medical Association.

Interessekonflikter: Ingen

Reference til originalartiklen: Schönenberger S, Löwhagen Hendén P, Simonsen CZ, Uhlmann L,Klose C, Pfaff JAR, Yoo AJ, Sørensen LH, Ringleb PA, Wick W, Kieser M, Möhlenbruch MA, Rasmussen M, Rentzos A, Bösel J. 

Association of general anesthesia vs. procedural sedation with  functional outcome among patients with acute ischemic stroke undergoing thrombectomy: A systematic review and meta-analysis[published online October 1, 2019].JAMA.

doi-link: 10.1001/jama.2019.11455