16.10.2019

To patienter med hjertesvigt har som nogle af de første i Danmark fået implanteret en trykmåler, så deres sygdom kan overvåges hjemmefra.

På Aarhus Universitetshospital har læger på afdelingen for Hjertesygdomme netop implementeret en lille trykmåler i lungekredsløbet hos to patienter med svær hjertesvigt.

Her får den første patient implementeret en CardioMEMS-trykmåler på Aarhus Universitetshospital (foto: Tonny Foghmar).

Her får den første patient implementeret en CardioMEMS-trykmåler på Aarhus Universitetshospital (Foto: Tonny Foghmar / Aarhus Universitetshospital).

Trykmåleren hedder en CardioMEMS og skal efter planen gøre livet lettere for udvalgte patienter med svær hjertesvigt. Disse patienter har en betydelig risiko for gentagne indlæggelser, fordi de får væskeophobning i kroppen. Det giver et øget tryk i lungekredsløbet og er igen årsag til patienternes hovedsymptom: Åndenød. 

Normalt er det ret besværligt at måle trykket i lungekredsløbet. Patienterne er nødt til at være indlagt, og det er ikke velegnet til  længere tids overvågning og slet ikke ambulant behandling.  Men hvis patienterne får implementeret en CardioMEMS-trykmåler i lungekredsløbet, kan de tage hjem og fortsætte deres normale hverdag. 

Sender krypterede data over nettet 

Sensoren vil så måle trykket i lungepulsåren og oploade informationen via en krypteret forbindelse til en server, som lægerne kan tilgå på nettet. Hvis lægerne opdager ændringer, kan informationerne bruges til at ændre behandlingen – f.eks. mængden af vanddrivende medicin. 

- Håbet er, at sensoren vil kunne forhindre genindlæggelser og give patienterne færre symptomer, så de får et bedre liv på trods af deres sygdom, siger Hans Eiskjær, overlæge og professor på Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. 

- Mange, gentagne indlæggelser er til stor gene for både patienterne selv og deres pårørende. Med CardioMEMS'en vil vi blive i stand til at følge patienternes sygdom og gribe ind, før en indlæggelse bliver nødvendig. 

For Aarhus Universitetshospital betyder det meget, at behandlingen med CardioMEMS er blevet en mulighed. 

- For os er det en videreudvikling af hele området med hjertesvigt. Det er en udvidelse af paletten af behandlingsmuligheder, hvor vi i forvejen laver hjertetransplantationer og sætter kunstige hjertepumper ind. 

Fakta

   

Hvordan kommer trykmåleren (CardioMEMS) ind i kroppen?

  • CardioMEMS implanteres i kroppen ved, at man fører et tyndt rør ind i et af de store blodkar ved lysken og hele vejen op gennem højre side af hjertet og op i lungekredsløbet.
  • Den bliver afsat i en gren af lungepulsårene, som forgrener sig ud i lungerne.
  • Herfra kan den sende besked om trykket i patientens lungekredsløb.
  • Når patienten er udskrevet, skal han/hun hver morgen lægge sig på en plade/pude, som trykmåleren overfører data til. Disse data oploades til en server, som lægerne på Hjertesygdomme kan tilgå på nettet via en krypteret forbindelse.