30.10.2019

Et samlet regionsråd har nu vedtaget Region Midtjyllands budget for 2020, der uændret viderefører det budgetforlig, alle partier indgik 8. oktober

Budget 2020 sikrer et økonomisk løft til alle hospitaler og til psykiatrien. Desuden har politikerne prioriteret at styrke det nære sundhedsvæsen og understøtte en grøn og bæredygtig udvikling.

- Det er ikke hvert år, at vi har over en halv mia. kr. til politisk prioritering. Det havde vi i år, bl.a. på grund af en positiv økonomiaftale. Men der er hårdt brug for hver en krone. Så på den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau (S) umiddelbart efter, at der blev indgået budgetforlig 8. oktober.

Bag forliget er samtlige partier i regionsrådet: Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Den Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Psykiatrilisten, Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Flere oplysninger