30.10.2019

Regionshospitalet Horsens begynder i november renoveringen af hospitalets sengetårn – en opgave, som omfatter alle sengeetager, installationer, nyt tag og facade. Tre entreprenørvirksomheder har netop vundet opgaven med at føre højhuset op til nutidige standarder.

Bedre rammer for patienter og personale, mere plads til patientbehandling og –pleje samt et byggeri med en langt højere energieffektivitet.

Det er nogle af de fordele, som en gennemgående renovering og ombygning af højhuset på Regionshospitalet Horsens skal føre til i løbet af de kommende fem år.

- Højhus-renoveringen er sammen med bl.a. udvidelsen af hospitalets akutafdeling hjørnestenen i den samlede plan for, hvordan Regionshospitalet Horsens skal udvides og moderniseres frem mod 2024, siger Henrik Gottlieb, formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

- Tilsammen skal om- og udbygningerne sikre, at vi om nogle år står med et fuldt opdateret akuthospital med alle moderne faciliteter til udredning og behandling af akutte og planlagte patienter fra området, siger Henrik Gottlieb.

Mere plads til flere patienter

Regionshospitalet har netop afsluttet licitationsrunden med i alt tre entrepriser, som blev vundet af hhv. Wicotec Kirkebjerg A/S, P. Olesen A/S og Egil Rasmussen A/S.

- Vi står i dag med et slidt og utidssvarende højhus, og derfor ser vi meget frem til at begynde arbejdet sammen med gode kræfter fra de tre entreprenørvirksomheder. Vores forventning er både at få et godt resultat og et konstruktivt samarbejde undervejs, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Foruden nogle mere tidssvarende patient- og personaleforhold skal ombygningen af højhuset også bidrage til at løse et aktuelt behov for mere plads til patientbehandling og –pleje.

- Hospitalet modtager et stadigt stigende antal patienter som følge af den store befolkningstilvækst i lokalområdet i og omkring Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg. Det er en udvikling, som ser ud til at fortsætte i mange år fremover, og som den samlede buket af byggeprojekter skal give os pladsen til, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

 

Renovering i etaper

At højhus-renoveringen går i gang netop nu, hænger bl.a. sammen med tidsplanen for de øvrige byggeprojekter på hospitalet. F.eks. har det nye hospitalsbyggeri Nye Nord, som stod færdigt ved årsskiftet til 2019, gjort det muligt at flytte en række sengeafsnit fra højhuset ud i det nye byggeri.

 

Det giver bedre plads til renoveringsarbejdet i hospitalets sengetårn.

 

- Men selv om mange sengeafsnit er flyttet over i Nye Nord, så vil der fortsat være patienter i højhuset under renoveringen. Vi går nemlig ikke ned i aktivitet i byggeperioden, siger projektchef Bjarne Tang Lauridsen.

 

- Vi planlægger dog arbejdet, så det kommer til at genere patienter og personale mindst muligt. F.eks. kommer renoveringsarbejdet til at foregå i etaper, så vi løbende kan flytte patienter og personale til andre områder end der, hvor byggeaktiviteten bliver mest intens. Det bliver dog svært helt at undgå støj fra byggeriet, siger Bjarne Tang Lauridsen.

Regionsrådet bevilligede anlægsmidler til bl.a. renovering af højhuset i 2018.

Fakta

 • Højhuset på Regionshospitalet Horsens er opført i 1970, og bygningen er kun renoveret i afgrænsede, mindre områder siden opførelsen.
 • Huset har otte etager, samt tagteknikhus og et samlet areal på 15.682 kvadratmeter.
 • Bygningen vil blive renoveret i perioden 2019-2024.
 • Der er gennemført licitation inden for tre entrepriser, og resultatet blev: Miljøsanering og nedrivning: P. Olesen A/S, teknik, komplettering og byggeplads: Wicotec Kirkebjerg A/S samt facade, tag og taghus: Egil Rasmussen A/S.
 • Renoveringen sker bl.a. med henblik på at sikre opdaterede patient- og personaleforhold samt højere energieffektivitet i bygningen.
 • Renoveringen omfatter alle sengeetager samt nye installationer, tag, taghus og facade.
 • Budgettet for renoveringen af højhuset er på 225 mio. kr.
 • Det fremtidige højhus indrettes udelukkende med en- og tosengsstuer med eget bad og toilet. Til sammenligning er sengestuerne i dag indrettet til tre eller fire patienter og med fællestoiletter på gangene.
 • Foruden højhusrenoveringen er Regionshospitalet Horsens aktuelt i gang med anden udvidelsesetape af Akutafdelingen, og til januar 2020 begynder ombygningen af hospitalets indre kerne, bygning 6, som bl.a. omfatter Afdelingen for Røntgen og Skanning.
 • Tidsplanen for højhus-renoveringen er:

 

Etape

Emne

Periode

 

Hovedprojekt, udbud og licitation

2019

1

Renovering af plan 6, 7 og 8

Afsluttes 2021

2

Renovering af plan 4 og 5

Afsluttes 2023

3

Renovering af plan 2 og 3

Afsluttes 2024

4

Renovering af plan 1*

 

*Der er udarbejdet en plan for renovering af plan 1 (Blodprøver og Biokemi), men der er endnu ikke bevilliget midler til projektet.

 

Flere oplysninger

 • Formand for hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726
 • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jensen, Regionshospitalet Horsens, tlf. 2120 4844
 • Projektchef Bjarne Tang Lauridsen, Byggeri og Anlæg, Regionshospitalet Horsens, tlf. 9395 8700.