22.10.2019

Regionale og kommunale sundhedstilbud rykker helt tæt sammen og skal sammen udvikle nye fælles tilbud, når Lemvig Sundhedshus står klar.

Visionerne og helheldsplanen er på plads for Lemvig Sundhedshus, hvor kommunale og regionale sundhedstilbud fremover skal rykke helt tæt sammen. Målet er, at borgerne skal opleve sammenhæng i den hjælp, de får.

- Vi, borgerne og kommunen har mange fælles visioner for sundhedshuset. I regionen har vi afsat penge til at udvikle nye lokale sundhedstilbud. Mit håb er, at huset også bidrager til at bevare Lemvig som er et attraktivt lokalområde. Både for borgere og for sundhedsansatte, siger Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Med en samlet bevilling på 33,3 mio. kr. fra kommune, region og stat kan ombygning og nybyggeri af det fælles sundhedshus på hospitalsgrunden nu sættes i gang.

- Vi er glade for, at helhedsplanen nu er godkendt i Kommunalbestyrelsen, så vi kan få gang i den konkrete renovering og byggeriet inden længe. Vi ser frem til, at Sundhedshuset står færdigt med nære og gode tilbud til borgerne. Det er vigtigt, at region, kommune og lægerne står sammen om at skabe det bedste sundhedstilbud og gerne så tæt på borgerne som muligt. Det, er jeg sikker på, vil ske i Sundhedshuset Lemvig, siger borgmester Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune.

Lægeklinik med penge til udvikling

1. september åbnede regionen Klinik for Almen Medicin, der er lægehus for 3500 borgere. Klinikken bliver en del af sundhedshuset. Regionen har afsat en mio. kr. hvert år til udviklingsinitiativer i klinikken i de seks år, Sundhedsministeriet har givet tilladelse til, at regionen må drive klinikken.

Udover lægeklinikken vil Lemvig Sundhedshus rumme en regional akutklinik, der åbner, når Regionshospitalet Gødstrup tages i brug. Desuden vil den regionale del af huset rumme røntgen, blodprøvetagning, vagtlæger, jordemoderkonsultationer, aktiv patientstøtte og neurorehabiliteringspladser (Sengeafsnit 14).

Kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus

Lemvig Kommunes andel af huset skal rumme sygepleje- og sårklinik,

sundhedsfremme og forebyggelse (herunder patientundervisning, træning, arbejdspladser mm.), genoptræning, hjerterehabilitering og lokaler til fleksibelt brug for kommunens tilbud til borgerne fra Sundhedsplejen, Børne- Familiecentret, Handicap og Psykiatri.

Kommunalbestyrelsen i Lemvig og Udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland har netop godkendt Helhedsplan for Lemvig Sundhedshus.

Med pengene til renovering og ombygning kan kommunale og regionale funktioner understøtte en større oplevelse af sammenhæng for patienterne og et tættere samarbejde på tværs af sektorer i Lemvig.

Fakta

 • Lemvig Kommune og Region Midtjylland inviterede i foråret 2019 borgerne til samtalesaloner og borgermøde om at udvikle det lokale sundhedsvæsen.
 • Regionale funktioner i Lemvig Sundhedshus:

  Klinik for Almen Medicin
  Akutklinik
  Præhospitalets lægebil
  Røntgen
  Blodprøvetagning
  Vagtlæge
  Jordemoderkonsultationer
  Aktiv patientstøtte
  Neurorehabilitering, Sengeafsnit 14.
 • Kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus:

  Sygepleje- og sårklinik
  Sundhedsfremme og Forebyggelse (herunder patientundervisning, træning, arbejdspladser mm.)
  Genoptræning
  Hjerterehabilitering
  Lokaler til fleksibelt brug for kommunens tilbud til borgerne fra Sundhedsplejen, Børne- Familiecentret, Handicap og Psykiatri).

 

 • Byggeplanerne rummer også knap 200 M2 lokaler, der kan bruges til patient- eller borgerrettede formål. Styregruppen for Lemvig Sundhedshus drøfter, hvad de skal bruges til.
 • Lemvig Kommune og Region Midtjylland arbejder på at udvikle nye tilbud i samarbejde med flere kommuner i lokalområdet.
 • Byggeriet af Lemvig Sundhedshus går i gang i 2019. Huset ventes at kunne tages i brug i løbet af 2020 (lægeklinik) og 2021.

Flere oplysninger

 • Formand for Nære Sundhedstilbud Annette Roed (S), tlf. 5384 9440 annette.roed@rr.rm.dk