24.10.2019

Hospitalsenheden Vest har fået grønt lys af Sundhedsstyrelsen og en bevilling på 13,5 mio. kr. af regionsrådet til at finansiere og etablere en lille teknologisk landvinding, som kan producere radioaktivt vand. Sammen med en PET-skanner skal vandet anvendes til at undersøge hjertets blodforsyning hos patienter med mistanke om forkalkning i hjertets kranspulsårer.

Der er flere grunde til, at regionsrådet har givet Hospitalsenheden Vest grønt lys til en bevilling på 13,5 mio. kr. til en minicyklotron, fortæller formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau:

- Vi mener, det er fornuftigt og fremsynet af Hospitalsenheden Vest at ville investere i ny teknologi, der bl.a. nedbringer udgifterne til dyr hospitalsmedicin, øger kvaliteten, og giver forskningsmiljøerne endnu bedre betingelser for at forske i Gødstrup, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Minicyklotronen, som flytter ind på Regionshospitalet Gødstrup i 2020, er en type partikelaccelerator, der kan spare Region Midtjylland for store udgifter til det hidtil anvendte og meget kostbare sporstof Rubidium, fordi den kan producere et billigere og bedre alternativ; radioaktivt vand.

Hospitalet i Gødstrup forventes at opnå en årlig besparelse i driftsomkostninger på 2,4 mio. kr. fra 2021, hvor minicyklotronen forventes at være i drift. Det betyder, at investeringen allerede vil være tjent hjem efter ca. otte år.

Radioaktivt vand stiller skarpt på hjertets blodforsyning

En cyklotron er som regel et ret komplekst apparat, som kræver en del plads i en dyr og kompliceret bunkerbygning af beton på et universitetshospital, men den nye type minicyklotron er kun et par meter i omkreds.

Den er selvafskærmet for radioaktiv udstråling, hvilket betyder, at den let kan installeres i et lille standardrum på det nye afsnit for PET-radiofarmaci i Gødstrup. Her skal den producere radioaktivt vand til PET-skanninger af hjertets blodforsyning på Nuklearmedicinsk Afdeling.

Det radioaktive vand gives som indsprøjtning samtidig med en PET-skanning, og er uskadeligt for patienten. Desuden er det den faglige guldstandard, fordi vand-isotopen giver den skarpeste billedkvalitet af mikroblodforsyningen af hjertet.

Mulighed for at forske i virkningen af kræftmedicin

Hospitalsenheden Vest har anvendt PET-teknologi siden 2010, herunder til hjerteskanninger siden 2015, og råder i dag over to PET-skannere på Nuklearmedicinsk Afdeling.

Afdelingens PET-radiofarmaci er det sted i Hospitalsenheden Vest, hvor man udvikler, afprøver og producerer radioaktive sporstoffer. Området er i hastig udvikling, og en minicyklotron giver nye spændende muligheder for at videreudvikle forskningssamarbejdet med Nuklearmedicinsk Afdeling, forklarer lægefaglig direktør Jens Friis Bak:

- Vi er kommet langt i udviklingen indenfor nuklearmedicin, og i Gødstrup vil minicyklotronen være med til at åbne spændende muligheder for at forske i virkningen af hospitalsmedicin på store folkesygdomme som kræft, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Fx vil minicyklotronen give muligheder for at udvikle og anvende nye skanningsmetoder inden for kræftområdet, fortæller ledende overlæge Jesper Mortensen fra Nuklearmedicinsk Afdeling – noget, som indtil nu har været forbeholdt universitetshospitalerne.

- Vi forventer, at PET-skanninger med radioaktivt vand også kan anvendes til diagnostik af visse kræftformer. Desuden vil minicyklotronen også kunne producere C-11 (kulstof-11), som er en anden meget kortlivet isotop, der kan indbygges i mindre molekyler. Herved kan vi bidrage til bedre diagnostik inden for flere sygdomme, for eksempel ved at undersøge, om den valgte type af kræftmedicin virker godt nok i behandlingen af patienten. Det vil vi meget gerne være med til at forske i, og med etableringen af det nye forsknings- og uddannelsescenter NIDO | Danmark, har vi et rigtig godt udgangspunkt for et godt forskningsmiljø, siger ledende overlæge Jesper Mortensen.

Fakta

  • Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Aarhus Universitetshospital har godkendt Hospitalsenheden Vests ansøgning om at etablere en minicyklotron på det nye afsnit for PET-radiofarmaci på Regionshospitalet i Gødstrup.
  • De samlede etableringsomkostninger for minicyklotronen er på 18,3 mio. kr. Hospitalsenheden Vest afholder de resterende udgifter på 4,8 mio. kr. som følge af hospitalets opsparing til indkøb af apparatur og en omprioritering af apparaturbevillingen.
  • GE Healthcare Danmark har netop vundet udbuddet af udstyrsentreprisen efter de gældende EU-regler. 

Yderligere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 2360 2768.
  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.
  • Ledende overlæge Jesper Mortensen, Nuklearmedicinsk Afdeling, tlf. 2160 9161.