24.10.2019

I Region Midtjylland har kvinder uden symptomer på brystkræft i perioder fået udført kontrolundersøgelser af brystet, som har afveget fra de nationale anbefalinger.

Kvinderne blev tilbudt undersøgelser, der afveg fra de kliniske anbefalinger. Praksis blev stoppet 7. juli 2017, hvorefter 302 kvinder blev tilbudt genundersøgelse ifølge anbefalingerne.

Alle kvinder med symptomer med på brystkræft er blevet undersøgt efter de gældende nationale anbefalinger.

Aarhus Universitetshospital har nu gennemgået patientforløb for perioden 2015-2017, for at afklare, om kvinder også i den periode har fået brystundersøgelser, der ikke levede op til anbefalingerne.

Anbefalingerne er fulgt siden 2017

Gennemgangen viser, at undersøgelsen af 998 kvinder har afveget fra de kliniske nationale anbefalinger. Kvinderne har været i individuelle opfølgningsforløb. De er siden blevet undersøgt efter gældende retningslinjer i forløbet eller overgået til brystkræftscreeningsprogrammet.
Siden 7. juli 2017 er henviste kvinder undersøgt efter gældende retningslinjer.

Af de 998 kvinder har otte efterfølgende fået konstateret brystkræft. De er orienteret om deres klagerettigheder.

Det er ikke muligt at afklare om kvindernes kræft var blevet opdaget tidligere, hvis de var blevet tilbudt undersøgelse efter de kliniske anbefalinger (klinisk mammografi fremfor mammografi).

På baggrund af gennemgangen har regionen sendt denne orientering til Styrelsen for Patientsikkerhed. (pdf)