30.09.2019

Alt for få starter på en erhvervsuddannelse – og for mange dropper ud. Region Midtjylland søsætter stort projekt, der skal vende udviklingen. 

Flere elever, der færdiggør en uddannelse på mere attraktive erhvervsskoler. Det er kernen i et nyt stort projekt, hvor Region Midtjylland står i spidsen for et stærkt partnerskab med erhvervsskoler, Forberedende Grunduddannelser (FGU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (såkaldte UU-enheder). 

Projektet løber i tre år og skal i den periode have 4.360 deltagere. Bl.a. elever fra grund- og efterskoler og unge arbejdsløse. Målet er, at mindst halvdelen af dem gennemfører en erhvervsuddannelse (EUD) inden for fem år. Budgettet er på 25,6 mio. kroner. Region Midtjylland bevilger 5,5, mens Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilger i alt 20,1 mio. kroner. Heraf 12,1 fra EU's Socialfond og 8 mio. kroner fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  

- Region Midtjylland  går nu i offensiven for det nødvendige samarbejde om tiltrækning og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Vores erhvervsliv mangler tusinder af faglærte i de kommende år. Det skal vi arbejde sammen på tværs for at løse, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Dobbelt fokus

Projektet får et todelt fokus. Dels på at sikre flere nye elever til EUD ved at arbejde med bedre overgang fra grund- og efterskoler og udvikling af praktikforløb, camps og lignende, hvor børn og unge får berøring med erhvervsskolerne. Dels på fastholdelse, hvor det handler om at udvikle undervisningens indhold og rammer.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun lidt over halvdelen af de elever, der på landsplan startede på en EUD i 2012, havde en uddannelse i 2017 – i Midtjylland fuldførte 57 pct. i 2017. Af de elever, som har afbrudt en EUD, er cirka 44 pct. fortsat uden for arbejdsstyrken 21 måneder efter.

- Vi skal have flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er en udfordring, vi i regionen tager meget alvorligt, og som vi arbejder med i en række indsatser. Bl.a. i Den Midtjyske Teknologipagt og Rådet for Fremtidens Kompetencer. Det nye projekt giver os en unik mulighed for at samle kræfterne på tværs af regionen om nogle af de ting, vi ved, der virker, siger formand for udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Fakta

 • "Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på EUD - for alle" er et treårigt socialfondsprojekt med Region Midtjylland i spidsen for et partnerskab med indtil videre 20 partnere på tværs af bl.a. erhvervsskoler, Forberedende Grunduddannelser (FGU) og UU-enheder.
 • Projektet har et samlet budget på 25,6 mio. kroner.
 • Målgruppen er grundskoleelever, efterskoleelever og unge voksne, herunder studenter, som ikke er i uddannelse eller job.
 • Målet er, at flere unge starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det baserer sig bl.a. på tidligere og igangværende indsatser på området.
 • Projektet har fire hovedindsatsområder:
  • Styrke overgangen fra grundskole og efterskole til EUD.
  • Styrke rekruttering/tiltrækning til og fastholdelse på EUD.
  • Styrke undervisningens indhold på EUD - metoder, former og pædagogik.
  • Skabe attraktive læringsmiljøer på EUD.
 • Læs mere om Region Midtjyllands arbejde med uddannelse og kompetencer.

Flere oplysninger