05.09.2019

Forskere fra Regionshospitalet Randers har som de første vist, at patienter med forkammerflimren får mere effektiv behandling med hjertestød med maksimal strømstød. De nye resultater giver anledning til at ændre praksis for hjertestødsbehandling.

Hjertestødsbehandling er den mest effektive behandling til at genskabe normal hjerterytme hos patienter med forkammerflimren. Behandling med maksimal stød-energi er lige så sikker og skånsom for patienterne som behandling med lavere energistød – men markant mere effektiv. Det viser nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Randers, som Anders Sjørslev Schmidt, læge og ph.d.-studerende, samt Bo Løfgren, professor og læge, står bag.

Maksimal stød-energi virker 22% bedre

Forskningsresultaterne er netop blevet præsenteret ved den europæiske hjertekongres i Paris, og er samtidig udgivet i verdens førende hjertemedicinske fagtidsskrift European Heart Journal. Studiet viser, at brug af den maksimale energiindstilling i hjertestøderne resulterer i 22% mere succesfuld behandling sammenlignet med standardbehandling, hvor der bruges lave, stigende energier. Standardbehandlingen anvendes i dag bredt på danske og udenlandske hospitaler.

- Vi har undersøgt en af de hjertestødere, der oftest bruges på danske hospitaler, og her har vi fundet, at giver vi maksimal stød-energi med dette apparatur, er behandlingen 22% mere effektiv for patienterne i sammenligning med standardbehandlingen med lavere stød-energi. Patienterne får altså en mere optimal behandling med maksimalt stød-energi. Vores resultater viser også, at behandlingen er lige så sikker og skånsom for patienterne som standardbehandlingen, siger Anders Sjørslev Schmidt.

Anledning til at ændre praksis

I Danmark har man hidtil som standard anbefalet de lave, stigende energier til hjertestødsbehandling. Dog er tidligere anbefalinger baseret på forskningsresultater fra ældre hjertestødsapparatur, som er udfaset på de fleste hospitaler.

 

- Vores forskningsresultater bekræfter vores formodning om, at det er mere effektivt med maksimal strømstød, og at den maksimale stød-energi kan anvendes uden at gå på kompromis med patientsikkerhed eller skånsomheden af behandlingen. Resultaterne, som vi netop har præsenteret ved European Society of Cardiology’s kongres i Paris, er blevet velmodtaget af vores danske såvel internationale kollegaer, og giver anledning til fremadrettet at ændre praksis i hele verden indenfor området, siger Bo Løfgren.

Yderligere oplysninger

  • Bo Løfgren, professor, læge, ph.d.,  tlf.: 5150 2500, mail: bl@clin.au.dk
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

Fakta

  • Forskningen er baseret på et klinisk lodtrækningsforsøg med 276 patienter ved Medicinsk Afdeling samt Operation og Intensiv på Regionshospitalet Randers i perioden oktober 2016 til marts 2019. Halvdelen af patienterne blev udtrukket til standardbehandling med lave, stigende energi-stød i hjertestødsbehandlingen, og den anden halvdel blev behandlet med maksimal strømstød.

Link til artiklen i European Heart Journal

Forskerholdet fra Regionshospitalet Randers er:

  • Anders Sjørslev Schmidt, læge, ph.d.-studerende,
  • Kasper Glerup Lauridsen, læge, ph.d.-studerende,
  • Peter Torp, sygeplejerske
  • Leif Frausing Bach, overlæge
  • Hans Rickers, overlæge, klinisk lektor
  • Bo Løfgren, professor, læge, ph.d.
  • Elisabeth Juul, kardiologisk sygeplejerske