23.09.2019 

Et værktøj baseret på kunstig intelligens der kan forudsige akut sygdom og et digitalt system til at hjælpe demente. To eksempler på sundhedsinnovation i Region Midtjylland, der er skabt i partnerskab. Den samarbejdsform får nu fire ud af fire EU-stjerner og vil betyde mere opmærksomhed fra udlandet.

Det er Europa-Kommissionen, der står bag stjernerne. Stjerner gives til partnerskaber, der udmærker sig ved at indgå i innovation rettet mod sundhedsløsninger til den voksende ældre befolkning i EU. Partnerskaberne udnævnes samtidig til referencesteder ("Reference Sites") for hele EU. 

Det er første gang, Region Midtjylland søger om at blive referencested. Det er sket i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, der er en af de digitale og innovative frontløbere på området – også internationalt. Nu er hele regionens status som referencested i hus og endda med flest mulige stjerner. 

Sundhedsinnovation_genre_DSC9400_Foto Agata Lenczewska-Madsen_Twitter.jpg

Digitale løsninger på hospitaler, i hjemmeplejen og andre steder er partnerskaberne i Region Midtjylland gode til at samarbejde om - ikke mindst også når det kommer til sundhedsløsninger rettet mod de ældre. Region Midtjylland er nu EU-referencested og med fire stjerner. Genrefoto: Agata Lenczewska-Madsen.

- At vi får fire ud af fire mulige stjerner, første gang vi søger, er en cadeau til vores stærke regionale partnerskaber på tværs, der kan involvere hospitaler, kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner, virksomheder og borgere. Vi ved, der bliver flere ældre, og vi skal finde nye løsninger. Det kræver samarbejde på tværs, og det sker ikke af sig selv. Det kræver et strategisk fokus og en vilje, som i høj grad findes i vores region, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland. 

Fordel at være foregangssted i Europa 

Med titlen som referencested i EU's European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) kan Region Midtjylland blive et område, udlandet vil skele endnu mere til for inspiration og investeringer, når det handler om sundhedsløsninger. 

- Titlen er en blåstempling af det, vi kan. Det kan give vores hospitaler, kommuner og virksomheder en indgang til at samarbejde med førende partnere i udlandet, så vi kan få endnu flere og bedre løsninger til borgerne. Og så skal vi ikke glemme, at det også kan give forretningsmuligheder for de mange virksomheder i regionen, der arbejder med sundhedsinnovation, siger Anders Kühnau. 

Region Midtjylland modtager officielt den europæiske anerkendelse onsdag på konferencen AAL Forum (Active Assisted Living) i Aarhus, der begynder i dag. I den forbindelse uddeler Europa-Kommissionens EIP on AHA stjerner til referencesteder. 

Om innovations-stjerner fra EU

   

Foto af ward-certifikat vedr. sundhedsinnovationsstjerner til Region Midtjylland fra EU11321_award_twitter.png   

  • Det er tredje gang, EIP on AHA udnævner referencesteder og uddeler stjerner. Region Syddanmark og Region Sjælland har tidligere været referencesteder og bliver det igen i år. 

  • Stjerner gives for velfungerende politikker og samarbejde om sundhed/pleje på ældreområdet samt for innovative løsninger til sund og aktiv aldring, som andre kan inspireres af. 

  • Regionen er referencested i tre år. Herefter søger man igen.

  • Eksempler på innovative sundheds- og plejeløsninger på ældreområdet, som er nævnt i ansøgningen til EU:
    • Tværspor. Et digitalt beslutningsstøttesystem for sundhedsfaglige. Det er baseret på kunstig intelligens og skal identificere borgere, der er i risiko for akut sygdom. Partnere: Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg kommuner, Regionshospitalet Horsens, Aarhus Universitetshospital, VIA University College, Enversion og MedTech Innovation Consortium.
    • Demenskammeraten. Et digitalt støttesystem til ansatte, der arbejder med pleje af mennesker med en demenssygdom. Partnere: Norddjurs, Aarhus, Viborg og Favrskov kommuner, VIA University College, InCare Systems, Chromaviso og MedTech Innovation Consortium. 

  • Bag Region Midtjyllands ansøgning som referencested står ud over Aarhus Kommune også partnere som: Aarhus Universitet, Region Midtjyllands EU-kontor (CDEU), Ældresagen, Region Midtjyllands hospitaler, Psykiatri og Social, SOSU Østjylland, VIA University College, Teknologisk Institut, Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, Medtech Innovation Consortium, Systematic, Emento, Protac, Enversion, m.fl.