17.09.2019

Med godt en uges mellemrum flytter Regionshospitalet Horsens sine medicinske sengeafsnit 1 og 2 til nye placeringer. Flytningen gør plads til renovering af hospitalets sengetårn 'højhuset'.

54 medicinske senge og otte daghospitals-pladser vil i løbet af den næste halvanden uge flytte ud af de to øverste etager i Regionshospitalets Horsens' højhus og ind på nye lokationer.

Medicinsk Sengeafsnit 1 flytter tirsdag den 17. september fra plan 7 til plan 4 i højhuset. Patienter og besøgende skal fortsat gå efter destination A8 for at komme til afsnittet.

Medicinsk Sengeafsnit 2 flytter onsdag den 25. september fra plan 6 i højhuset til plan 1 i det nye hospitalsbyggeri Nye Nord. Patienter og besøgende til afsnittet vil fremover skulle gå efter destination B1.

Begge udflytninger skal gøre plads til renovering af hospitalets store sengetårn, hvor renoveringsarbejdet forventes at gå i gang sidst på efteråret.

De medicinske sengeafsnit flytter således tilbage til deres oprindelige lokationer, når renoveringen er gennemført. Medicinsk Sengeafsnit 1 flytter forventeligt allerede tilbage i midten af 2020, mens Medicinsk Sengeafsnit 2 forventes at flytte retur i løbet af efteråret 2022.

Alle indkaldelsesbreve, skiltning, oversigtskort mv. bliver løbende rettet til, så patienter og pårørende fortsat guides til det rigtige sted.

Fakta

  • Regionshospitalet Horsens gennemgår frem mod 2024 en række indbyrdes afhængige bygge- og renoveringsprojekter.
  • De tre største projekter er opførelsen af Nye Nord, udvidelsen af Akutafdelingen og renoveringen af det oprindelige højhus.
  • Aktuelt er hospitalet i gang med udvidelsen af Akutafdelingen etape 2 og forberedende arbejder (herunder flytteforberedelser) i højhuset og bygning 6, som omfatter køkken, kantine, klinikker samt Røntgen og Skanning.
  • Renoveringen af højhuset forventes at gå i gang i slutningen af efteråret 2019.

Tryk her for at se et oversigtskort og destinationsoversigt for Regionshospitalet Horsens

Flere oplysninger

  • Søren Schousboe Laursen, projektchef, Byggeri og Anlæg, tlf. 5122 4539 / soerlu@rm.dk
  • Maria Luisa Overgaard Jensen, projektleder for flytninger, Byggeri og Anlæg, tlf. 2381 5947 / maria.jensen@rm.dk