Coast_to_Coast_Stills1_2018-38.jpg

Foto: Morten Telling

12.09.2019

Region Midtjyllands politikere skal mandag den 16. september i felten for at møde nogle af de mennesker og virksomheder, der baner vej for en mere bæredygtig region. 

Politikerne holder temadag om klima, ressourcer og grøn omstilling. Dagen begynder i sporet af Hedensteds kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, der viser en strækning på 50 meter af Dalbyvej i Hedensted, der nu er omdannet til klimavej. Klimavejen løser to udfordringer. Dels kan vejen håndtere de stigende mængder regnvand, dels producerer vejstykket bæredygtig varme og mindsker dermed Co2-udslippet. På Dalbyvej er der lagt jordvarmeslanger under asfalten, der varmes op af det regnvand, der siver gennem asfalten.

Regionsrådet bliver også præsenteret for andre smarte integrerede løsninger inden for klimatilpasning.

Sten, grus og andre råstoffer

Udvikling og byggeri forudsætter, at der er noget at bygge med. Men råstofindvinding og råstofgrave kan have omkostninger for både mennesker og miljø - især mens arbejdet står på.

Regionsrådet får sammen med en rundvisning i Remmerslund Grusgrav i Løsning viden om materialernes anvendelse, den kommende råstofplan 2020 og de indbyggede konflikter.

Dagen bliver rundet af med et besøg hos COMPAS i Hedensted, der udnytter forretningsmuligheder indenfor genanvendelse af materialer og grøn omstilling. COMPAS forener FN's verdensmål, cirkulær økonomi, iværksætteri, fællesskab og en social indsats.

Flere oplysninger

Evt. spørgsmål til temadagen kan rettes til Lennart Hjørnholm, lennart.hjoernholm@stab.rm.dk / tlf. 2963 3851