02-04-2020

På godt top uger har næsten 150.000 borgere fået automatisk hjælp til, hvordan de bør reagere på mistanke om COVID-19.

Siden den såkaldte "chatbot" gik i luften, har knap 150.000 danskere gjort brug af den digitale løsning, som på få minutter kan hjælpe med at vurdere, om man skal ringe til 112, akuttelefonen, lægevagten, egen læge eller blive hjemme ved symptomer. 

- Det vidner om, at mange borgere har været i tvivl og har haft brug for hjælp til at vurdere, hvad de skulle gøre. Chatbotten er et redskab til hurtig afklaring og er dermed et godt supplement til den sundhedsfaglige vurdering og rådgivning, siger Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Chatbotten er udviklet af Region Hovedstadens Akutberedskab i samarbejde med Microsoft og deres partner ProActive A/S. Den blev dog hurtigt rullet ud til alle de fem danske regioner.

Læs hele nyheden hos Danske Regioner

Prøv chatbotten via link på forsiden.