09.04.2020

Børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab har i forbindelse med COVID-19 udarbejdet anbefalinger om start i institution og skole for børn med kroniske sygdomme. Anbefalingerne følges af børneafdelingerne i Region Midtjylland.

COVID-19 er en ny sygdom, og ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler børnelægerne:

  • Børn der er i ”særlig risiko” tilrådes på nuværende tidspunkt at blive passet i hjemmet. Dette gælder også børn, der forud for SARS CoV2 epidemien ikke kunne passes uden for hjemmet.
  • Øvrige børn kan starte i dagtilbud og skole. Enkelte børn er kontaktet direkte, idet man ved individuel lægelig vurdering skønner, at de er i større risiko for COVID-19. 

Vurderingen af, hvilke børn der er i ”særlig risiko” fremgår af Dansk Pædiatrisk Selskabs anbefalinger på:

http://www.paediatri.dk/nyheder/skolestart-og-risikoborn

Vurderingen vil ændre sig i takt med at børnelægerne får mere viden og erfaring med COVID-19. 

Det er vigtigt at understrege, at også børn i ”øget risiko” forventes at klare COVID-19 uden alvorlig sygdom. Er du i tvivl ift. start i institution eller skole skal du rette henvendelse til din patientansvarlige læge.

Flere oplysninger:

  • Overlæge på Aarhus Universitetshospital Klaus Birkelund Johansen, som er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab. Tlf. 5162 6908. Mail klajoh@rm.dk.
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer