21.04.2020 

Kommunerne, Region Midtjylland og VIA University College er i tæt samarbejde om at finde løsninger for de mange studerende, der på grund af nedlukningen i samfundet helt eller delvist mister praktikforløb i foråret 2020 i deres uddannelse til sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver. 

Mange studerende har i denne tid fået afbrudt deres praktik på hospitaler, i hjemmeplejen og børnehaver på grund af situationen med COVID-19. En taskforce under Uddannelses- og Forskningsministeriet har arbejdet med at få overblik over situationen og finde løsninger på praktikudfordringerne. 

Sygeplejestuderende på Regionshospitalet Herning får vejledning af en uddannet sygeplejerske på afdelingen. Foto: Niels Åge Skovbo. 

Sygeplejestuderende på Regionshospitalet Herning får vejledning af en uddannet sygeplejerske på afdelingen. Foto: Niels Åge Skovbo. 

I taskforcen har der været bred enighed om, at praktiksteder og uddannelsesinstitutioner skal arbejde for, at den planlagte praktik så vidt muligt skal afvikles. 

Fleksibilitet og samarbejde i Midtjylland 

Det arbejde er godt i gang i den midtjyske region med professionshøjskolen VIA University College, kommuner og Region Midtjylland i fællesskab. 

- Det er ikke muligt bare at erstatte praktikken eller skubbe den foran de studerende. Vi har derfor forståelse for de udfordringer, regionen og kommunerne står med som ansvarlige for praktikken, og VIA bakker op om arbejdet i regionen og kommunerne med at finde de bedst mulige løsninger lokalt for studerende på de enkelte uddannelser i den her helt usædvanlige situation. Situationen kan selvfølgelig også få betydning for eksamensformen, men heldigvis er de studerende og praktikstederne omstillingsparate. Det er selvfølgelig vigtigt for os, at de studerende får den nødvendige læring, men de aflyste praktikforløb må heller ikke forsinke de unge i deres uddannelsesforløb eller forsinke dem i at komme ud på arbejdsmarkedet, siger rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College. 

- Vi må jo desværre bede de studerende – og også alle vores praktiksteder - om at forvente og acceptere aflyste, anderledes eller alternative praktikforløb foreløbig i dette forår. Men vi skal være så fleksible som muligt for at hjælpe de studerende i det omfang, det overhovedet er muligt fra vores praktiksteders side. Det kan være at få tænkt de studerende ind i den gradvise genåbning nu på fx skole- og dagtilbudsområdet, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR Midtjylland) borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune. 

Særligt fokus på 6. semester-praktik 

De studerende på 6. semester på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen bliver der et særligt fokus på. De har kun kort tid tilbage på uddannelsen, men har meget specifikke krav til, hvad de skal prøve og erfare i praktikken.

- Vi har ekstra opmærksomhed på at finde løsninger for de sygeplejestuderendes praktik på 6. semester og på at få de studerende i praktik hurtigst muligt i en eller anden form – også selv om vi i mange tilfælde må tænke alternativt. Samtidig åbner vi jo gradvist mere op på hospitalerne, og det kan vi forhåbentlig også udnytte i forhold til de studerende, der skal i praktik i den afsluttende del af deres studie. Vi er i en situation med COVID-19, hvor der skal tages mange hensyn i sundhedsvæsnet, og de studerendes praktik er en del af det, som vi forsøger at løfte bedst muligt under de givne omstændinger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland. 

Fokus fra ministeriets taskforce har været på praktik i perioden fra nedlukningsstart den 11. marts og hele forårssemestret 2020. Udfordringer i forhold til praktik i det kommende semester vil blive behandlet i forlængelse af taskforcens arbejde. 

Se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 21. april: "Praktikforløb på velfærdsuddannelserne bliver anderledes i lyset af corona".