01.04.2020

Herning byråd besluttede på mødet den 31. marts 2020, at byrådets tidligere anmodning om overtagelse af Region Midtjyllands døgn- og dagtilbud Nørholm bortfalder.
 
Byrådet godkendte samtidig et tilbud fra Region Midtjylland om en midlertidig takstreduktion for borgere, som kan tilgodeses i mindre indgribende tilbud, og besluttede at en række forslag fra Region Midtjylland om fremtidigt samarbejde skal drøftes nærmere på administrativt niveau.
 
Nørholm er et højt specialiseret tilbud med 35 døgnpladser til borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd – heraf mange med dom. Tilbuddet indgår i Region Midtjyllands Specialområde Udviklingshæmmede og ADHD, og tegner sig for cirka 49 procent af specialområdets døgnkapacitet til udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd og dom.
 
Regionsrådet besluttede den 26. januar 2020 at fremsende et forslag om et udbygget samarbejde til Herning Kommune som alternativ til kommunens overtagelse af Nørholm. Baggrunden for forslaget er den vurdering, at en fortsat drift af Nørholm, som en del af Specialområde udviklingshæmning og ADHD, er afgørende for, at Region Midtjylland fortsat kan fastholde og udvikle en vigtig specialiseret leverandøropgave på landsplan i forhold til målgruppen udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd og dom.