15.04.2020 

Undervisningsministeren valgte ikke følge et flertal i regionsrådets indstilling om at ændre på fordelingen af Aarhus-gymnasierne kapacitet i det kommende skoleår. Den melding vækker politisk ærgrelse og bekymring i Region Midtjylland, for nu skal flere unge tilbydes et gymnasium, de ikke har ønsket. 

Region Midtjyllands STX-tilbud skal være fagligt stærke, og elevsammensætningen på gymnasierne i Aarhus skal afspejle den brede befolkning for at hindre polariseringer gymnasierne imellem. Det er det politiske mål.

Derfor reagerede regionsrådet, da de nye ansøgertal til STX kom frem. Kun 16 elever havde ønsket at gå på STX på Aarhus Gymnasiums tilbud i midtbyen (Dollerupvej), hvor der i dette skoleår ikke kom nogen klasse op at stå. Et flertal i regionsrådet besluttede at indstille til ministeren, at tilbuddet på Dollerupvej derfor skulle nedlægges, og kapaciteten på tre klasser fordeles til Marselisborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole i det kommende skoleår 2020/21.

Nej fra ministeren

Men nu har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skrevet til regionsrådsformand Anders Kühnau, at hun ikke vil følge den regionale indstilling. Det sker bl.a. med henvisning til, at tiden er fremskreden, da eleverne skal have svar senest den 1. maj.

- Ja, det er tæt på deadline, men vi har også savnet nogle hurtigere tilbagemeldinger fra ministeriet i hele den her proces. Vi har handlet i god tro, og vi ville kende ansøgertallene, før vi kunne reagere. På den måde kunne vi handle bedst muligt efter elevernes prioriteringer. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt med ministerens beslutning. For når der skal opretholdes et STX-tilbud, som så få unge ønsker, så betyder det, at flere STX-ansøgere får tilbudt plads på et gymnasium, de ikke havde ønsket som 1. prioritet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Vi kommer til at holde rigtig godt øje med, hvad der sker med Aarhus Gymnasiums STX på Dollerupvej - om det overhovedet vil lykkes at få skabt et fagligt godt og bæredygtigt uddannelsestilbud denne gang. Hvis ikke, må vi genoptage dialogen med ministeren, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

Mulighed for flere STX-pladser i Skanderborg

Ministeren åbner dog mulighed for, at der kan komme flere elever til Skanderborg Gymnasium. Men det kræver, at gymnasiet kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget lang transporttid til et andet uddannelsessted. Samtidig må flere elever til Skanderborg ikke påvirke fordelingen af elever til udfordrede gymnasier som fx Viby Gymnasium nævneværdigt.

- Jeg har selvfølgelig skrevet til formanden for Fordelingsudvalg ØST og opfordret til, at gymnasierne gør brug af den mulighed. Det er vores vurdering, at flere unge vil være berettiget til en plads i Skanderborg, og så kan vi imødekomme flere af de unge, der har valgt at søge deres lokale gymnasium, siger Anders Kühnau (S).