24.04.2020

De første resultater fra undersøgelsen af årsagssammenhænge til sygdomsbilledet blandt indlagte COVID-patienter i optageområdet for Hospitalsenheden Vest viser: Et varieret smittebillede. At borgere over 50 år med ledsage-sygdomme er i særlig risiko for at blive indlagt med COVID-19. At smitten bredte sig i Vestdanmark tidligere end antaget.

I pandemiens tidlige fase var Herning den kommune i Jylland med flest indlagte patienter med COVID-19 i forhold til indbyggertal. Derfor samlede Hospitalsenheden Vest for en måned siden en gruppe af forskere til at lave en systematisk gennemgang af de indlagte patienters journaler for at søge viden om blandt andet smittekilder og udbredelsen af COVID-19 i hospitalets optageområde.

Varieret smittebillede og tidligere smitte

Efter gennemgang af de første 109 patientjournaler er hospitalet klar til at dele de første resultater. Om dem siger Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge ved NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest:

- De første data viser, at der er tale om et sammensat og varieret smittebillede, hvor både udlandsrejser, deltagelse i arrangementer og især tæt fysisk kontakt med en COVID-19 positiv person udgør de sandsynlige smittekilder.

- Hvilke udenlandsrejser og arrangementer, der konkret er tale om, er vores datagrundlag for spinkelt til at sige noget om på nuværende tidspunkt. I mere end halvdelen journalerne fremgår det ikke, hvordan patienterne er blevet smittet.

- Viden om inkubationstid og de nye data om debut af symptomer hos den første større gruppe af vores patienter sandsynliggør, at hovedparten af smitten fandt sted i slutningen af februar. Det tyder enten på, at Vestdanmark formentlig har haft en smittespredning tidligere end hidtil antaget, eller at tiden fra smitte til sygdommens debut generelt er kortere end hidtil antaget.

Risikogruppen er kendt

Undersøgelsen bekræfter, at det primært er mennesker over 50 år med ledsage-sygdomme, der indlægges på hospitalet med COVID-19, og som også har risiko for, at sygdommen kan have en dødelig udgang.

- Hidtil er ingen af hospitalets patienter under 50 år døde af sygdommen, tilføjer Annette Haagerup .

Hjælp fra borgerne

- Flere oplysninger fra patienter er nødvendige for at få et meget mere helstøbt billede, siger Annette Haagerup og fortsætter:

- Vi vil meget gerne i kontakt med patienter, der har været indlagt i Hospitalsenheden Vest med COVID-19, med henblik på at få uddybet potentielle smittekilder, helbredoplysninger og selve sygdomsforløbet. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at kontakte udskrevne patienter for at give dem mulighed for at bidrage yderligere til undersøgelsen. Det håber vi, at de har lyst til, siger Annette Haagerup. 

Allerede nu kan tidligere indlagte patienter kontakte forskergruppen på mail: nido@rm.dk

Mere viden til august

Forskergruppen fortsætter arbejdet resten af 2020 og kigger også på forskellige sygdomskarakteristika og behandlingsbehov under selve indlæggelserne. Derudover har hospitalet også igangsat en undersøgelse af COVID-19 smitte og brug af værnemidler blandt hospitalets ansatte. Gruppen forventer at kunne formidle ny viden igen i løbet af sensommeren og i slutningen af året.

Fakta:

Demografiske karakteristika for de første 109 COVID-19-patienter i Hospitalsenheden Vest

Kønsfordeling

57% mænd, 43% kvinder

 

Alder

Gennemsnitsalder: 64 år

Gennemsnitsalder for mænd: 68 år

Gennemsnitsalder for kvinder: 59 år

 

Bopæl

Hyppigste postnummer: 7400 Herning (30 patienter)

Næsthyppigste postnummer: 7500 Holstebro (14 personer)

Om projektet

  • Et klinisk kvalitetsprojekt – godkendt af hospitalsledelsen og de øvrige hospitalsledelser i Region Midtjylland.
  • Omfatter patienter indlagt i perioden 9. marts til 14. april
  • Anvender oplysninger fra patientjournaler om bl.a. sygehistorien
  • Indeholder ikke smitteopsporing
  • Påbegyndt den 26. marts
  • Udføres af NIDO | danmark, Center for Forskning og Uddannelse og Kvalitet og Udvikling.
  • Tidligere indlagte kan hjælpe med mere information ved kontakt til: nido@rm.dk

Yderligere oplysninger

  • Annette Haagerup, Forskningskoordinerende ledende overlæge, Tlf. 7843 8580
  • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Tlf. 4093 7985
  • Finn Møller, Kommunikationschef, Tlf. 5125 3537