20.04.2020

For at hjælpe virksomheder og sikre danske arbejdspladser har regionsrådet netop besluttet at fremrykke en række anlægsprojekter

Regionsrådet har netop besluttet at fremrykke en række allerede planlagte anlægsopgaver for i alt 130-170 mio. kr. Dermed sættes renoveringer, indkøb af udstyr og byggeri af fx sundhedshuse i gang i 2020, i stedet for som planlagt i 2021 eller senere.

Fremrykningen sker efter ønske fra Regeringen og Danske Regioner.

- Vores anlægsprojekter handler i stor stil om at forbedre rammerne for patientbehandling og for vores ansatte. Vi fremrykker bl.a. den udvendige renovering af Regionshospitalet Silkeborg og udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus. De anlægsopgaver vil vi gerne i gang med så hurtigt som overhovedet muligt. Det er en fin synergi i, at vi samtidig kan bidrage til at understøtte erhvervslivet og sikre arbejdspladser, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hospitalsbyggerier kan ikke fremrykkes

En del byggeplaner på hospitalsmatrikler kan ikke fremrykkes på grund af smittefare nu og forventet ekstra travlhed, når samfundet åbner op igen. Til den tid ventes hospitalerne at få ekstra travlt med at genoptage aflyste og udskudte behandlinger, og vil derfor næppe kunne lukke afdelinger ned for at give plads til håndværkere.

Fremrykningen af anlægsopgaver sker for at holde hånden under dansk erhverv og arbejdspladser efter COVID-19-nedlukningen fra marts i år. Den er mulig, fordi regeringen har dispenseret fra det såkaldte anlægsloft i 2020.

Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge regioner og kommuner normalt må bruge på fx indkøb af udstyr, renoveringer og nybyggeri.

Fakta

  • Region Midtjylland vurderer at det er muligt at fremrykke investeringer for i alt 130-170 mio. kr.
  • Af dem ventes godt 100 mio. kr. brugt på indkøb af IT og medicoteknisk udstyr og 40-60 mio. kr. på bygningsområdet.
  • Et eventuelt merforbrug på anlægsområdet i 2020 finansieres af regionens likviditet.

Flere oplysninger