17.04.2020 

Medarbejderne i kommunerne har (også) hårdt brug for masker i forbindelse med coronavirus, så derfor har Region Midtjylland indtil videre sendt 700.000 af den mest brugte maske videre til  kommunernes fælles lager.

Det er ikke kun medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler, der skal beskyttes bedst muligt mod smitte med coronavirus, når de arbejder med smittede eller muligt smittede patienter.

Medarbejderne i kommunerne – for eksempel i hjemmeplejen og på plejehjemmene – har også brug for beskyttelse, når de er i kontakt med borgere, der er eller kan være smittede.

Derfor har Region Midtjylland indtil videre sendt 700.000 af den mest brugte maske videre til kommunernes fælles lager.

- Vi har en fælles opgave i forhold til at hindre smittespredning, særligt  blandt de svageste borgere, og det kan både være patienter på vores hospitaler, ældre på kommunernes plejehjem eller borgere, der har brug for hjemmepleje. Derfor må vi fordele de værnemidler, vi har. Lige i øjeblikket er vi i Region Midtjylland godt med i forhold til beholdningen af masker, så derfor er det naturligt at dele ud til dem, der mangler, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Fordeling til hele landet

Der har siden 1. april foregået en koordineret fordeling af værnemidler over hele landet, så alle de leverancer af værnemidler, regionernes indkøbsafdelinger skaffer hjem, bliver fordelt på en fair måde blandt alle regionerne.

Region Midtjylland har på den baggrund indtil videre sendt cirka 570.000 masker videre til Region Syddanmark, 535.000 masker til Region Nordjylland, 106.000 masker til Region Hovedstaden, 52.000 masker til Region Sjælland. 

Hertil kommer de 700.000 masker til kommunerne og et antal masker, handsker, visirer, overtrækskitler, håndsprit  og handsker til de alment praktiserende læger og speciallæger i regionen.

- Region Midtjyllands indkøbsafdeling var tidligt ude og lægge store ordrer, da det begyndte at stramme til på markedet for værnemidler i begyndelsen af marts. Det er de ordrer, der lige nu kommer os, kommunerne og de andre regioner til gode. Vi har flere leverancer på vej og håber derfor, at vi også fremover vil kunne sende værnemidler videre til kommuner og regioner, siger Anders Kjærulff.

Flere oplysninger