29.04.2020

Ombygningen af tagetagen på Skanderborg Sundhedshus sættes nu i gang for at skabe plads til flere læger og bedre adgangsforhold for handikappede

Glæden var stor da et samlet regionsråd onsdag besluttede at sætte gang i endnu en udvidelse af Skanderborg Sundhedshus. Denne gang for at skabe plads til en ny flerlægepraksis, samt bedre adgangsforhold for handikappede.

- Vi har arbejdet med de her planer i flere år og har tre praktiserende læger, der tripper for at flytte ind og starte deres nye fælles praksis. Nu har vi endelig fået lov at bruge de penge, vi har på kistebunden, og kan sætte gang i ombygningen uden at skulle skyde andre projekter, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Regeringen har netop suspenderet anlægsloftet og bedt regionerne fremrykke allerede planlagte anlægsinvesteringer for at holde hånden under dansk erhverv og arbejdspladser.

Ombygning for 18,3 mio kr

Staten har i 2018 og 2019 tildelt i alt 6,17 mio kr fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse til projekter i Skanderborg Sundhedshus. Resten af ombygningen til i alt 18,3 mio kr betales af Region Midtjylland, Skanderborg Kommune og de to hold læger, som den nye tagetage skal huse.

- Skanderborg er skoleeksemplet på alt det, vi gerne vil med vores sundhedshuse. Nemlig at samle private-, kommunale- og regionale- sundhedstilbud i tæt samarbejde om at forebygge og behandle sygdom. Økonomien i projektet vil vi fortsat drøfte med Skanderborg Kommune. Trods drøftelserne er jeg rigtig glad for, at vi nu kan skabe plads til endnu en flerlægepraksis - og sikre gode udviklingsmuligheder for de praktiserende læger, som allerede er en så vigtig del af sundhedshuset, siger Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud.

Ombygningen omfatter udover lokaler til de to flerlægepraksisser etablering af en handicapvenlig elevator-adgang til tagetagen, ændring af installationer, etablering af ventilation og renovering af taget.

Ombygningen ventes at gå i gang umiddelbart efter sommerferien.

Fakta

  • Ombygningen skal skabe plads til de praktiserende læger, Julie Damgaard, Sisse Leth og Lise Bøg.
  • Sisse Leth driver i dag solopraksis og flytter efter ombygningen sammen med Julie Damgaard og Lise Bøg, der i dag driver Lægerne Vestergade.
  • I den anden halvdel af den ny-indrettede tagetage vil Familielægerne, som allerede er en del af sundhedstilbuddene i Skanderborg Sundhedshus, flytte ind.
  • Skanderborg Sundhedshus huser kommunale tilbud, regionale klinikker, socialpsykiatri, tre lægeklinikker, to speciallæger, tandklinik, kiropraktor og fysioterapi, cafe og mødelokaler.
  • Ombygningen til i alt 18,3 mio kr finansieres med 6,17 mio kr fra staten, 1,5 mio. kr fra Skanderborg Kommune, 2 mio kr fra lægerne og 8,63 mio kr fra Region Midtjyllands anlægspulje.
  • Ombygningen ventes at gå i gang i 3. kvartal 2020, og løbende blive ibrugtaget.

Flere oplysninger