02.04.2020 

De nyeste energiopgørelser viser igen, at Region Midtjyllands kommuner klarer sig godt, når det handler om at bruge mere vedvarende energi til strøm, varme, transport og produktion. 

Både nationalt og internationalt er de 19 midtjyske kommuner godt med i den grønne omstilling til vedvarende energi. Opgørelsen af forbruget i 2018 (nyeste tal) viser en andel af vedvarende energi (VE) på 43,5 procent. 

Region Midtjylland placerer sig et godt stykke over landsgennemsnittet på 35,7 procent for vedvarende energi og det europæiske gennemsnit på 18 procent i 2018.

Region Midtjyllands andel af vedvarende energi sammenlignet med Danmark og EU fra 2007-2018

Kilde: Region Midtjylland, Plan Energi, Energistyrelsen og Eurostat

Tallene stammer fra den seneste kortlægning af energiforbruget, som regionen har lavet for kommunerne i en årrække. Første opgørelse var med 2007-tal. Da var VE-andelen i Region Midtjylland 22,9 procent mod de 43,5 procent i 2018.

Hurtigere VE-udvikling i Region Midtjylland 

Den grønne omstilling af vores strøm, varme, transport og produktion spiller positivt ind i den nationale klimamålsætning om 70 procent reduktion af CO2-aftrykket i Danmark i 2030. 

- Det er en ambitiøs 2030-målsætning, og grøn energiforsyning er helt afgørende for at reducere CO2-aftrykket. Tallene viser, at udviklingen i Region Midtjylland faktisk går lidt hurtigere end i Danmark og EU som helhed, så kommuner i vores landsdel bidrager godt til den udvikling, verden skal igennem, siger formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Højere VE-andel i vente 

Den positive udvikling i brugen af vedvarende energi i kommunerne i Region Midtjylland bygger bl.a. på investeringer i vindkraft og ikke mindst omstilling fra naturgas og kul til vedvarende energi i mange forsyningsselskaber. Den omstilling er i gang mange steder - blandt andet i forbindelse med det EU-støttede projekt REFER-CDU, hvor regionen samarbejder med 24 fjernvarmeselskaber om grønne investeringer. 

- Der er fart på udviklingen i de her år med fx udbredelse af varmepumper og solvarme. Klima og grøn omstilling er kommet på alles læber. Så når de nyeste tal er fra 2018, må vi forvente at se et ryk de næste år. Fra kommune til kommune er der i sagens natur stor forskel, men samlet set er vi er godt med, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S). 

I de kommende år kan der altså blive rykket rundt på den indbyrdes liste over kommunernes andel af vedvarende energi. Topscoreren er og bliver nok længe endnu Samsø. Her er andelen af vedvarende energi mellem 69,6 og 79,9 procent afhængig af opgørelsesmetode. 

Se de enkelte kommuners VE-andel og regionens VE-andel i forhold til Danmark og EU i vedhæftede dokument. (pdf)

Fakta

  • Som en del af arbejdet med strategisk energiplanlægning har Region Midtjylland i en årrække samarbejdet med kommunerne om årlige kortlægninger af energiforbruget.
  • De første samlede oversigter blev lavet med udgangspunkt i tal fra 2007. Dengang var andelen af vedvarende energi 22,9 procent for Region Midtjylland, 17,8 procent for Danmark og 10,5 procent for EU.
  • Samlet for de 19 midtjyske kommuner var andelen i 2018 (nyeste tal) på 43,5 pct. For hele Danmark er gennemsnittet på 35,7 pct.
  • Læs mere om strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-og-miljo/strategisk-energiplanlagning/