03.04.2020

Test for coronavirus afgør med meget stor sikkerhed, om der er virus i prøven, viser en gennemgang af flere tusinde prøver, som forskere fra Aarhus Universitetshospital har gennemført.

Der har været rejst spørgsmål om sikkerheden ved resultaterne af test for covid-19. Derfor har forskere på Aarhus Universitetshospital gennemgået flere tusinde tests fra Region Midtjylland.

- Testen afgør med stor sikkerhed, om der er coronavirus i prøven. Man skal dog være opmærksom på, at testen ikke kan spore virus meget kort tid efter smitte, og at patienter med lungebetændelse ikke kan testes med en svælgprøve, men skal have foretaget testen på sekret fra de nedre luftveje for at give et retvisende resultat, siger Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital. 

På AUH har Svend Ellermann-Eriksen og Birgitte Tønning, ledende bioanalytiker for Klinisk Mikrobiologi gennemgået resultaterne af tests udført i Region Midtjylland.

Overordnet viser gennemgangen, at der er stor sikkerhed ved testen. I den nuværende situation anbefales det, uanset negativt testresultat, at personer med symptomer på covid-19 holdes i isolation og håndteres med brug af værnemidler.

Gennemgangen omfatter 5.307 prøver fra 4.726 personer, heraf er 452 undersøgt med to eller flere prøver. Gennemgangen har vist følgende resultater:

  • 5 personer er konstateret covid-negative ved svælgpodning (podning i øvre luftveje), men efterfølgende positive ved trachealsug (prøven foretages i de nedre luftveje typisk i forbindelse med indlæggelse). Det er forventeligt, at en del personer indlagt med lungebetændelse vil være negative i svælget.
  • 1 person er testet negativ ved trachealsug, men dagen efter testet positiv med samme metode.
  • 5 personer er testet negative ved svælgpodning, men testet positive med samme metode flere dage (minimum 6) senere. En mulig forklaring, at første test er taget kort efter formodet smitte, hvilket formodentligt er for tidligt i forhold til sygdomsudvikling.

De falske negative testresultater udgør reelt fem personer, der er testet negative ved svælgpodning og efterfølgende positive ved trachealsug. Det drejer sig dermed om ca. 1 procent (5/452). Dette fund er biologisk naturligt, idet infektionen på indlæggelsestidspunktet har flyttet sig fra svælget ned i lungerne.

Den ene procent tæller dog tungt og kan forårsage stor smittespredning, hvis de håndteres uden isolation på et hospital. Personer, der er testet negative, men fortsat udviser symptomer, bør derfor gen-testes og håndtere med brug af værnemidler, indtil resultat af ny test foreligger.

I den nuværende situation med nedlukning af Danmark og ved afslutningen af influenzasæsonen, falder antallet af personer med influenza og andre luftvejssygdomme. Det betyder, at det er endnu vigtigere at være opmærksom på symptomer på covid-19. 

For yderligere information kontakt:

 

Svend Ellermann-Eriksen

Ledende overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk Mikrobiologi

Tel. 7845 5600

Mobil. 3092 2401

Mail. svenelle@rm.dk

 

Birgitte Tønning, Ledende bioanalytiker for Klinisk Mikrobiologi

Tel. 7845 5601

Mobil 2477 9926

liltoe@rm.dk