12.08.2020

For at reducere risikoen for smitte med COVID-19 har Hospitalsenhed Midt ligesom andre midtjyske hospitaler begrænset adgangen til sine hospitaler. Samtidig bedes patienter og pårørende benytte mundbind ved besøg på hospitalet.

I praksis betyder begrænsningerne, at en række døre på regionshospitalerne i Silkeborg, Viborg, Hammel og Skive den kommende tid vil være lukkede.

- Vi har lukket indgangene efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed for bedre at kunne begrænse risikoen for smitte med COVID-19. Denne gang lukkes der dog ikke samtidig ned for hospitalernes planlagte undersøgelser, behandlinger og operationer, så for at sikre afstand mellem hospitalets gæster, har vi lidt flere døre åbne end i foråret, da COVID-19 ramte os første gang, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen. 

De ændrede adgangsforhold er sket med kort varsel, og nogle patienter vil derfor kunne opleve at være eller blive indkaldt til en af de nu lukkede indgange. Der vil derfor lokalt blive skiltet med vejvisning til nærmeste åbne indgang.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig løbende, og hospitalsenheden opfordrer derfor patienter til at orientere sig om gældende adgangsforhold og lignende på www.hospitalsenhedmidt.rm.dk.

Færre besøgende og opfordring til mundbind

Samtidig med, at hospitalerne altså lukker en række døre, begrænses også antallet af besøgende og ledsagere. Det betyder, at patienterne i den kommende tid højst må tage én ledsager med til undersøgelse og behandling, ligesom indlagte patienter kun kan modtage besøg i begrænset omfang. Undtaget er dog afdelingen Børn og Unge, hvor patienterne kan have op til to ledsagere med.

Herudover beder hospitalerne alle patienter og pårørende om at tage mundbind på, når de besøger hospitalet – for at beskytte både sig selv, andre sårbare patienter og hospitalets personale.

- Det er en atypisk situation for os alle, men vi må hjælpe hinanden med at begrænse smitten. Jeg håber derfor, at vores patienter og pårørende vil have forståelse for de ændringer, vi er nødt til at indføre – og spørge os, hvis der er noget, de undrer sig over eller føler sig utrygge ved, siger Thomas Balle Kristensen.

Meld afbud, hvis du har symptomer på COVID-19

Det er fortsat helt afgørende, at patienter med bekræftet eller mistænkt COVID-19 ikke tager på hospitalet uden forudgående aftale. Har du tid til undersøgelse eller behandling på hospitalet, skal du derfor melde afbud, hvis du har symptomer på COVID-19. Du finder kontaktoplysninger til den relevante afdeling eller center i dit indkaldelsesbrev.

Skal du testes for COVID-19 forud for behandling på hospitalet, på grund af symptomer eller af anden årsag, finder du aktuel vejvisning og yderligere oplysninger på hospitalsenhedens hjemmeside: corona.hemidt.dk.  

Følgende døre er fortsat åbne for patienter (og pårørende i begrænset omfang):

Regionshospitalet Silkeborg:

Indgang A (hovedindgang)

Indgang N (til akutklinik/lægevagt)

 

Regionshospitalet Viborg:

Indgang A (hovedindgang)

Indgang B (akutindgang)

Indgang C, kun i dagtid (gangbro til p-hus)

Indgang M+N, kun i dagtid (Toldbodgade)

 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter:

Indgang A (hovedindgang)

Indgang B (blodprøver)

Indgang C (CT-skanninger)

 

Regionshospitalet Skive:

Hovedindgang

Indgang fra Kompagnigade (til akutklinik/lægevagt)