20.08.2020

Samlet forventes regningen for forårets COVID-19 tiltag på hospitalerne at lande på  260 mio. kr. når udgifter til afvikling af udskudt aktivitet er medregnet.

Hospitalernes drift og økonomi har siden medio marts været påvirket af COVID-19. Den samlede regning for COVID-19 tiltag i sundhedsvæsenet i perioden 1. marts til 31. maj 2020 ventes at lande på 260 mio. kr. for Region Midtjylland.

- Foråret har været hårdt for vores ansatte, der fortjener stor ros for deres indsats. Hospitalernes økonomi var presset allerede inden COVID-19 ramte. Derfor er jeg rigtig glad for, at Regeringen i Økonomiaftalerne har lovet at dække vores merudgifter til COVID-19, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ekstra udgifter for 147 mio. kr.

Hospitalerne har brugt 147 mio. kr. ekstra fra 1. marts til 31. maj 2020, lyder den foreløbige opgørelse. Med i det regnskab er bl.a. flere intensive og medicinske senge, beskyttelsesudstyr (værnemidler), bemanding af teststeder, over- og merarbejde, vikarer for hjemsendt personale og oplæring af medarbejdere til nye opgaver.

Pukkel af udskudte undersøgelser og beandlinger

Da samfundet blev lukket delvist ned, blev hospitalerne pålagt at udskyde mange planlagte undersøgelser og behandlinger. Alle aftaler, der kunne vente, blev udsat for at sikre kapacitet til at behandle patienter med COVID-19 og andre akutte sygdomme.

Puklen af udsat aktivitet ventes at koste 113 mio. kr. at afvikle. Dermed lander den samlede udgift for forårets COVID-19 tiltag på hospitalerne i Region Midtjylland på 260 mio. kr.

Kompensation på vej

I Økonomiaftalen for 2021, der er indgået mellem Regeringen og regionerne, er det aftalt at regionerne vil blive kompenseret for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.

Regionsrådet har netop besluttet at kompensere hospitalerne med 260 mio. kr. til bl.a. at afvikle udskudte undersøgelser og behandlinger. Det sker for at minimere hospitalernes økonomiske risiko og usikkerhed.

Region Midtjylland har på vegne af Den Nationale Operative Stab (NOST) købt bl.a. værnemidler til hele landet. Frem til maj 2020 har regionen modtaget 361 mio. kr. for afholdte udgifter.

Herudover har Region Midtjylland afholdt udgifter til indkøb af værnemidler mv. Region Midtjylland forventer i den forbindelse at modtage ca. 200 mio. kr. i kompensation.

Disse udgifter indgår ikke i ovenstående regnskab for ekstraudgifter til COVID-19 tiltag.

I september præsenteres Regionsrådet for et overslag over ekstraudgifter til COVID-19 tiltag for resten af 2020.

Fakta

  • Hospitalernes drift og økonomi har siden medio marts været påvirket af COVID-19-situationen.
  • For at hospitalerne har et måltal for 2020 at økonomistyre efter, tildeles de kompensation på baggrund af merudgifter i perioderne 1, marts – 31. maj, 1. juni – 31. december, samt midler til afvikling af udskudt aktivitet.
  • Regionsrådet besluttede på sit møde 19. august 2020 bevillingsændringer på i alt 260 mio. kr. til hospitalerne.
  • I Økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at Regionerne bliver kompenseret for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Aftalen genbesøges ultimo 2020. Den endelige opgørelsesmetode er endnu ukendt.
  • Den Nationale Operative Stab (NOST) træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Staben skal i sådanne situationer sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

Flere oplysninger