20.08.2020

Regionsrådet har netop afsat 35,3 mio. kr. til at udvide regionens testkapacitet. Og besluttet at oprette et fast testcenter i Silkeborg, der allerede er åbnet.

Smitteudbrud flere steder i regionen betyder, at ekstra mange borgere ønsker at blive testet for COVID-19. Derfor åbnede regionen i denne uge et fast testcenter i Silkeborg. Og har siden juli tredoblet den daglige testkapacitet til ca. 9000 test.

- Vi gør alt hvad vi kan for at sikre test til alle, der ønsker en test. I Silkeborg har vi åbnet et nyt testcenter på få dage. Vi tilbyder langt flere test og arbejder på at udvide mere. Regionsrådet har fx bevilget 35,3 mio. kr. til at udvide vores analysekapacitet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De 35,3 mio. kr. skal bruges på at udvide Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen analyserer alle test af syge og indlagte i hele regionen. Og analyserer 3000 COVID-19 test hver dag nu. Efter udvidelse og ombygning, skal afdelingen analysere 4600 test hver dag. Og kunne skrue antallet op med 2300 ekstra test i krisetider.

Regionsrådet har afsat 19,8 mio. kr. til byggeri og 15,5 mio. kr. til analyseudstyr.

Udgiften vil regionen søge at få refunderet af staten, da regeringen i Økonomiaftalen har lovet at dække ekstraudgifter til COVID-19 tiltag.

Alle test af raske borgere analyseres af Statens Serum Institut, der hver dag modtager ca. 6000 test fra teststeder i Region Midtjylland.

Sideløbende med Region Midtjyllands arbejde med at robustgøre sin analysekapacitet, har Testcenter Danmark netop meldt ud, at centret arbejder på at udvide sin analysekapacitet med en satellit ved Aarhus Universitetshospital. 

Fakta

  • Region Midtjylland udvider sin diagnostiske analysekapacitet til 4600 analyser af COVID-19 om dagen. Kapaciteten er nu ca. 3000 analyser per dag.
  • Regionsrådet har afsat 19,8 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til en tilbygning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, en midlertidig pavillon samt mindre bygningsmæssige ændringer.
  • Regionsrådet har afsat op til 15,5 mio. kr. til indkøb af udstyr til analyser for COVID-19.
  • En tilstrækkelig analysekapacitet er meget vigtig for at sikre, at de nødvendige test kan foretages for at udgå smittespredning af COVID-19.
  • Sideløbende med Region Midtjyllands arbejde med at robustgøre sin analysekapacitet, har Testcenter Danmark netop meldt ud, at centret arbejder på at udvide sin analysekapacitet med en satellit ved Aarhus Universitetshospital.

Flere oplysninger