14.08.2020

Ny analyse viser vejen til mere bæredygtig busdrift i hele Region Midtjylland frem mod 2030. Regionens Udvalg for Regional Udvikling ønsker handleplan for grøn omstilling i takt med Midttrafiks udbud af busdrift i de kommende år.

Det er muligt at skære en stor bid af bussernes udledning af klimagasser i de kommende år – og endda uden, at regionens samlede tilskud forventes at stige. Det viser en ny analyse finansieret af regionsrådet, som COWI har lavet for Midttrafik. Regionens Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at der bør handles på rapportens konklusioner.

Konkret foreslår udvalget, at regionsrådet beder Midttrafik om i samarbejde med Region Midtjylland at udarbejde en handleplan for den grønne omstilling i forbindelse med udbud af bustrafikken frem mod 2030. Samtidigt skal udbud af busdriften allerede i år inkludere grønne alternativer samt give regionsrådet tid til behandle kontraktindgåelse.

- Analysen fra COWI peger på en række realistiske scenarier for, hvordan vi ret hurtigt kan komme et langt stykke af vejen mod en bæredygtig bustrafik. Det skal vi som en region med ambitiøse mål for klima og bæredygtighed selvfølgelig handle på. Derfor er det også godt, at vi har muligheden for at tænke grønne drivmidler ind allerede i de udbud af ruter, der sendes i udbud til efteråret, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Størst potentiale i biogas

COWI-analysen peger på en række scenarier for den grønne omstilling i perioden fra 2022 til 2030. I første omgang kan der opnås størst effekt ved at anvende biogas produceret på gylle som drivmiddel. Det er tilgængeligt i store dele af regionen via naturgasnettet og giver en C02-reduktion på 100 pct. Beregningerne  viser, at det største klimamæssige potentiale ligger i at indfase så mange gasbusser så tidligt i forløbet som muligt.

I en overgangsperiode og i områder, hvor der ikke er adgang til naturgasnettet, anbefaler rapporten HVO-biodiesel, der laves af restprodukter i fødevareproduktion og giver en CO2-reduktion på ca. 87 pct.

I forhold til elbusser, der udover en reduktion af CO2 på 100 pct. også er fri for partikler, fastslår analysen, at den eksisterende teknologi kræver stor investering i ladestandere og derudover vil føre til mange pauser på busruterne. Dog vil et antal ruter, der fortrinsvis transporterer uddannelsessøgende, være velegnede til eldrift, da disse ruter har længere ophold midt på dagen, hvor busserne holder stille.

- Det er godt, at vi nu har fået noget fagligt underbygget viden. Nu skal vi omsætte den viden til en grønnere virkelighed i vores byer og i vores region i samarbejde med Midttrafik. Herunder skal vi have kigget nærmere på alle scenarier og teknologier - også eldrift, så vi kan vælge det, der giver bedst mening. Både økonomisk og bæredygtigt og i forhold til de borgere, som har brug for gode kollektive trafikløsninger, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Regionsrådet behandler indstillingen fra udvalget på sit møde onsdag d. 19. august.

Find analysen af bæredygtig omstilling i den kollektive trafik her - og find scenariebeskrivelsen af bæredygtig omstilling i den kollektive trafik her.

Flere oplysninger