14.12.2020

Størstedelen af Region Midtjyllands midler til kulturudvikling vil også i 2021 gå til at hjælpe med at skabe udvikling og omstilling i kulturlivet, som fortsat er hårdt ramt af corona-krisen.

Mens vi venter på vaccinerne, er der endnu engang regional hjælp på vej til de midtjyske kunstnere og kulturinstitutioner, der de seneste mange måneder har været hårdt pressede af nedlukninger, aflysninger og restriktioner. Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland har nemlig besluttet, at størstedelen af næste års kulturbudget ligesom i 2020 skal gå til at hjælpe kulturlivet tilbage i omdrejninger både under og efter corona-krisen.

I år har kulturpuljen blandt andet støttet flere projekter, som arbejder aktivt med corona-restriktionerne. Det gælder for eksempel Eluda Dans Co.’s mobile scene-projekt Black Circle og Corona-dagbog - Ung i 2020 af Teater Apropos, der forvandler en række unges tanker og følelser om corona-tiden til kunstneriske oplevelser.

- Vi har brug for kunst og kultur for at udvikle os - både som mennesker og som samfund. Det har vi altid, men særligt i krisetider kan kulturlivet bidrage med kreative løsninger, underholdning, innovationskraft og fællesskabsfølelse. Derfor er det vigtigt for os at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe kulturbranchen i regionen godt igennem den her svære tid, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V). 

Blandt modtagere af Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler i 2020 var blandt andre teaterkompagniet Secret Hotel, der vil kombinere scenekunst og forskning til det internationale symposium Earthbound 2021. Her ses Vandreforelæsning om myrer, som indgår i programmet. Foto: Lotus Lykke Skov/Secret Hotel

Blandt modtagere af Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler i 2020 var blandt andre teaterkompagniet Secret Hotel, der vil kombinere scenekunst og forskning til det internationale symposium Earthbound 2021. Her ses Vandreforelæsning om myrer, som indgår i programmet. Foto: Lotus Lykke Skov/Secret Hotel 

Kultur for alle 

Der er i alt otte mio. kroner i puljen, som har ansøgningsfrist d. 8. februar 2021. Seks mio. kr. afsættes til større udviklingsprojekter med bred regional relevans, som gennemføres i partnerskaber på tværs af regionen. Der afsættes desuden en pulje på to mio. kroner, som skal understøtte udvikling, omstilling og eksperimenter i et kulturliv præget af corona-udfordringer.

Den lille pulje tilgodeser mindre kulturprojekter blandt andet inden for det kulturelle vækstlag. Herudover prioriteres geografisk spredning i uddelingen af alle midlerne. 

- I Region Midtjylland har vi en målsætning om, at kulturlivet skal være for alle, og vi mener, at kunst og kultur udgør vigtige grundsten i vores samfund. Derfor arbejder vi også aktivt med at sætte kulturen i samspil med andre samfundsområder som for eksempel sundhedssystemet og udvikling i landdistrikter og dermed åbne kunsten op for nye målgrupper, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Digitale informationsmøder 

Region Midtjyllands kulturteam inviterer til to digitale informationsmøder om de regionale kulturudviklingsmidler d. 12. og 21. januar 2021 kl. 9-12. 

Læs mere om informationsmøderne og tilmelding på kultur.rm.dk

Fakta om de regionale kulturudviklingsmidler

  • Den samlede pulje til kulturudvikling er normalt på ca. 10,7 mio. kroner om året. Ud over kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen i Europæisk Kulturregion. 

  • Region Midtjylland vedtog i sommeren 2020 en ny kulturpolitik, der gælder til og med år 2024. I den er beskrevet en række særlige indsatsområder, som regionens kulturpolitik vil fokusere på i de kommende år. Læs mere om kulturpolitikken og de regionale kulturudviklingsmidler på rm.dk.

Kriterier for større projekter

   

Der bliver lagt vægt på større udviklingsprojekter, der gennemføres i partnerskaber, med projektaktiviteter bredt i regionen, og hvorfra der kan opnås ny læring med bred relevans for både regionens borgere og kulturliv.

Ansøgningerne vurderes efter følgende kriterier:

  • Innovation og udvikling
  • Partnerskaber og netværk
  • Læring, viden og varig udvikling
  • Projektets relevans
  • Projektets organisering og forankring.

Der af afsat 6 mio. kroner til den store pulje.

Kriterier for mindre projekter

   

Ved udvælgelse af mindre projekter, vil der blive lagt vægt på projekter som:

  • Understøtter udvikling, omstilling og eksperimenter i et kulturliv præget af corona-udfordringer.
  • Tilgodeser mindre kulturaktører fx inden for vækstlaget.

Derudover er det et krav, at de mindre projekter omfatter deltagelse af to kulturelle aktører på tværs af to kommuner. Dvs. at ansøger skal samarbejde med minimum én kulturaktør i en anden kommune. Der af afsat 2 mio. kroner til den lille pulje, og herfra kan der ansøges om støtte på op til 100.000 kroner. 

For både store og små projekter er det som følge af corona-krisen desuden besluttet at beholde den nuværende nedjustering af kravet om egenfinansiering, der ellers de seneste år har været på 50 pct. for ansøgninger til kulturudviklingsmidlerne. I 2021 skal projektansøgninger blot have en egenfinansiering på mindst 25 pct. af det samlede budget.