19.12.2020

På grund af COVID-19 lukker akutklinikkerne i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg midlertidigt fra den 21. december 2020 til den 3. januar 2021. Lægevagtsfunktionen lukkes også de pågældende steder. Lægevagten svarer fortsat udenfor egen læges åbningstid.

Hospitaler og medarbejdere på hospitalerne oplever en voksende belastning i takt med COVID-19 pandemiens udvikling, og presset forventes at tage til i de kommende uger.

Derfor lukker akutklinikkerne i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg i perioden 21. december 2020 til den 3. januar 2021.

- Lukningen er midlertidig, og sker for at samle hospitalernes kræfter, dér hvor der er mest brug for dem. Presset er særligt stort på afdelinger, der har mange corona-patienter og desværre kan vi efter alt at dømme se frem til endnu flere indlagte, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Midlertidig lukning af lægevagtskonsultationer

Akutklinikkernes personale samarbejder med lægevagten, og den midlertidige lukning betyder derfor også, at lægevagtsfunktionen lukker i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg fra den 21. december 2020 til den 3. januar 2021.

Lægevagten er åben

Får man i perioden brug for akut lægehjælp, skal man som normalt ringe til egen læge eller Lægevagten, som visiterer til undersøgelse og behandling.

Åbne akutmodtagelser

Hospitalernes akutmodtagelser holder åbent som normalt i Aarhus, Horsens, Randers, Viborg og Herning. Akutklinikken i Holstbro holder også åbent, som normalt.

- Vi er meget bevidste om, at lukningerne giver problemer, særligt for borgere der bor et stykke fra akuthospitalerne. Det beklager vi meget, men lukningerne understreger situationens alvor: Hospitalerne er under pres, og vi er nødt til at samle kræfterne, for at kunne hjælpe flest muligt henover julen, siger Anders Kühnau.

 

Flere oplysninger