03.12.2020

Mette Haahr er fra 1. januar 2021 ansat som oversygeplejerske i Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Mette G. Haahr kommer fra en stilling som oversygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, hvor hun har været siden 2019.

Fra 2000 har hun været afdelingssygeplejerske på intensiv afsnit i Viborg og Herning samt på Akutafsnit og Skadestuen i Viborg. Hun er uddannet fra Glostrup Sygeplejeskole i 1990.

- Mette Haahr er en meget dialogbaseret og synlig sygeplejefaglig leder, som prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Hun er stærk til at skabe relationer på tværs af alle samarbejdende afdelinger på et hospital samt inden for den tværsektorielle opgave med alle kommunale samarbejdspartnere, siger sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen på Aarhus Universitetshospital (AUH).

- Mette er god til at danne både formelle og uformelle netværk, hvor ledelse i mellerummet skaber resultater. Hun formår at være på forkant med udviklingen inden for det akutte område og lægger stor vægt på at skabe de rette rammer for udvikling og delegering til funktionslederne og medarbejderne. Vi glæder os til samarbejdet med hende om at sætte en tydelig retning og ambition for akutområdet på AUH, siger Inge Pia Christensen.

Ud over en stor praktisk erfaring som leder har Mette Haahr også teoretiske lederkompetencer fra bl.a. en diplomuddannelse, Master i Offentlig Ledelse og en række mastermoduler i ledelse. For tiden er hun i gang med den nationale uddannelse inden for forbedringsledelse.

Som oversygeplejerske kommer Mette Haahr fra 1. januar til at udgøre afdelingsledelsen i Akutafdelingen sammen med ledende overlæge Ole Mølgaard.